هشدار توئیتی موسوی لارگانی به خاوازی:
پارسینه: عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتی به انتقاد از بی تدبیری وزارت جهاد کشاورزی در کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ پرداخت.
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۶
۰

سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتی از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ به عنوان مایحتاج ضروری مردم انتقاد کرد.

متن توئیت عضو هیأت رئیسه مجلس به شرح زیر است:

قیمت مرغ به 20 هزار و هر شانه تخم مرغ به حدود 30 هزار تومان رسیده است. دست کم 40 درصد افزایش یکباره قیمت.

از وزارت جهاد کشاورزی رهاشدگی قیمت‌های مایجتاج ضروری مردم پذیرفته نیست.

وزیر باید به سرعت وارد عمل شده و قیمت ها را تعدیل کند و الا طرح استیضاح به جریان خواهد افتاد

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید