دستیار سیاسی - رسانه‌ای رئیس مجلس تشریح کرد
دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در رشته توئیتی، نخستین گام‌های مجلس یازدهم شورای اسلامی برای مبارزه با تبعیض و رانت‌های همیشگی در کمیسیون‌ها را تشریح کرد.
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
۰

محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در سه رشته توئیت به تشریح برنامه مجلس یازدهم شورای اسلامی برای مبارزه با تبعیض و رانت‌های همیشگی در حوزه کمیسیون‌های مجلس پرداخت.

متن توئیت‌های دستیار سیاسی و رسانه‌ای مجلس به شرح زیر است:

در مجلس یازدهم اولین گام های ضد تبعیض و رانت های همیشگی در مورد کمیسیون ها برداشته شده است:

اول- اعضای کمیسیون ها بر اساس «قاعده های روشن، امتیازبندی مبتنی بر صلاحیت ها و سوابق» انتخاب شدند و ارتباطات فردی و لابی ها کم تأثیر شد.

دوم- جایگاه مهم دبیری کمیسیون متحول شده است.

این جایگاه پیش از این به علت دسترسی به اطلاعات خاص کمیسیون ها و توانایی تأثیرگذاری بر طرح ها و لوایح، موقعیتی کاملا رانتی بوده است. افرادی با استفاده از رابطه ها، مدت ها در این پست ها مشغول به کار بوده و قدرت عجیبی پیدا کرده بودند.

سوم- مقرر شده است برای اولین بار همه این افراد کنار گذاشته شوند و از میان تمامی چند صد پرسنل متخصص و باتجربه مجلس بر اساس آزمون های تخصصی، دبیران جدید انتخاب شوند تا یکی از گلوگاه های فساد و زدوبند از بین برود./

دستیار سیاسی - رسانه‌ای رئیس مجلس تشریح کرد
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در رشته توئیتی، نخستین گام‌های مجلس یازدهم شورای اسلامی برای مبارزه با تبعیض و رانت‌های همیشگی در کمیسیون‌ها را تشریح کرد.

محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در سه رشته توئیت به تشریح برنامه مجلس یازدهم شورای اسلامی برای مبارزه با تبعیض و رانت‌های همیشگی در حوزه کمیسیون‌های مجلس پرداخت.

متن توئیت‌های دستیار سیاسی و رسانه‌ای مجلس به شرح زیر است:

در مجلس یازدهم اولین گام های ضد تبعیض و رانت های همیشگی در مورد کمیسیون ها برداشته شده است:

اول- اعضای کمیسیون ها بر اساس «قاعده های روشن، امتیازبندی مبتنی بر صلاحیت ها و سوابق» انتخاب شدند و ارتباطات فردی و لابی ها کم تأثیر شد.

دوم- جایگاه مهم دبیری کمیسیون متحول شده است.

این جایگاه پیش از این به علت دسترسی به اطلاعات خاص کمیسیون ها و توانایی تأثیرگذاری بر طرح ها و لوایح، موقعیتی کاملا رانتی بوده است. افرادی با استفاده از رابطه ها، مدت ها در این پست ها مشغول به کار بوده و قدرت عجیبی پیدا کرده بودند.

سوم- مقرر شده است برای اولین بار همه این افراد کنار گذاشته شوند و از میان تمامی چند صد پرسنل متخصص و باتجربه مجلس بر اساس آزمون های تخصصی، دبیران جدید انتخاب شوند تا یکی از گلوگاه های فساد و زدوبند از بین برود./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}