در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد؛
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: علی‌رغم تذکراتی که می‌دادیم در برخی استانها، مردم دچار بی خیالی شدند و مدیران نیز فکر کردند که هر روز باید بازگشایی ها را افزایش دهیم تا اینکه در استانهایی مثل خوزستان خیزهای جدید بیماری را مشاهده می کنیم.
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
۰

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم اظهار کرد: علی‌رغم تذکراتی که می‌دادیم در برخی استانها، مردم دچار بی خیالی شدند و مدیران نیز فکر کردند که هر روز باید بازگشایی ها را افزایش دهیم تا اینکه در استانهایی مثل خوزستان خیزهای جدید بیماری را مشاهده می کنیم.

وی افزود: آنچه امروز در برخی استان‌ها مشاهده می‌شود، پیک دوم کرونا نیست بلکه گردش پیک اول در استان‌های مختلف است. در برخی استان‌ها، آلودگی به ویروس در بین مردم، کمتر از 5 درصد بود و مسلم بود که در کشوری به پهناوری جمهوری اسلامی که به اندازه 10 تا 12 کشور اروپایی وسعت دارد، چرخش بیماری مشکلاتی را ایجاد می کند.

وزیر بهداشت افزود: امروز در استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در اوج پیک اول قرار داریم و در روزهای آینده از موج بیماری عبور خواهیم کرد و در استانهایی مانند آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی ممکن است در روزهای آینده پیک بیماری را تجربه کنیم.

در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد؛
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: علی‌رغم تذکراتی که می‌دادیم در برخی استانها، مردم دچار بی خیالی شدند و مدیران نیز فکر کردند که هر روز باید بازگشایی ها را افزایش دهیم تا اینکه در استانهایی مثل خوزستان خیزهای جدید بیماری را مشاهده می کنیم.

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم اظهار کرد: علی‌رغم تذکراتی که می‌دادیم در برخی استانها، مردم دچار بی خیالی شدند و مدیران نیز فکر کردند که هر روز باید بازگشایی ها را افزایش دهیم تا اینکه در استانهایی مثل خوزستان خیزهای جدید بیماری را مشاهده می کنیم.

وی افزود: آنچه امروز در برخی استان‌ها مشاهده می‌شود، پیک دوم کرونا نیست بلکه گردش پیک اول در استان‌های مختلف است. در برخی استان‌ها، آلودگی به ویروس در بین مردم، کمتر از 5 درصد بود و مسلم بود که در کشوری به پهناوری جمهوری اسلامی که به اندازه 10 تا 12 کشور اروپایی وسعت دارد، چرخش بیماری مشکلاتی را ایجاد می کند.

وزیر بهداشت افزود: امروز در استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در اوج پیک اول قرار داریم و در روزهای آینده از موج بیماری عبور خواهیم کرد و در استانهایی مانند آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی ممکن است در روزهای آینده پیک بیماری را تجربه کنیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}