یک مدرس دانشگاه با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر یک لامپ روشن می‌کنیم یادمان باشد سه برابر انرژی مصرفی این لامپ، سوخت فسیلی مصرف می‌شود.
۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
۰

نوید باقری همزمان با هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف آب و برق اضافه کرد: در یک نگاه کلان، کربن موجود در سوخت‌های فسیلی به‌صورت متمرکز در نیروگاه‌ها با راندمان پایینی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. این راندمان پایین که در نیروگاه‌ها بخصوص در نیروگاه‌های کشور ما وجود دارد باعث می‌شود هر یک واحد انرژی که در مقصد مصرف می‌کنیم، سه تا چهار برابر آن در مبدا مصرف شده باشد و این موضوعی است که خیلی از منظر زیست محیطی اهمیت پیدا می‌کند.

این مدرس دانشگاه درباره الگوی مصرف و مصرف بی‌رویه در ایران توضیح داد و گفت: الگوی مصرف برق و گاز ما در ایران از استاندارد‌های بین‌المللی فاصله زیادی دارد و ما چندین برابر استاندارد‌ها انرژی مصرف و با نرخ به‌شدت بالایی به محیط زیست آسیب وارد می‌کنیم. از این منظر نقش توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: هیچگاه قرار نیست مصرف سوخت فسیلی به صفر برسد چراکه وقتی در پیک مصرف در فصل تابستان قرار می‌گیریم مجبور هستیم از سوخت فسیلی استفاده کنیم و نیروگاه‌ها با ظرفیت کامل کار کنند، اما زمانی‌که که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش پیدا کند می‌توانیم درصد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی را در طبیعت و محیط زیست کاهش دهیم.

باقری با تاکید بر اینکه مردم نیز در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نقش بسیار مهمی دارند، گفت: مردم تصور می‌کنند مسئول کاهش آلودگی‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی نهاد‌های دولتی هستند، اما نقش اصلی این نهاد‌ها سرمایه‌گذاری در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. با توجه به اینکه عمده مصرف انرژی در کشور مربوط به بخش ساختمان است، مردم نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارند.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد مصرف کل انرژی کشور در بخش ساختمان است این در حالیست که ما ۲۵ تا ۲۷ میلیون ساختمان در کشور داریم و عموم مردم در این ساختمان‌ها انرژی مصرف می‌کنند بنابراین اگر همیشه این را در نظر داشته باشیم که من برای مدیریت مصرف انرژی چه کاری می‌توانم انجام دهم، فرهنگ و الگوی مصرف ما تغییر و بهبود خواهد یافت.

‌باقری در پایان تاکید کرد: به ازای هر یک لامپی که ما در خانه روشن می‌کنیم سه تا چهار برابر آن سوخت فسیلی مصرف و به محیط زیست آسیب وارد می‌شود بنابراین اگر هرکدام از ما یک لامپ ۱۰ وات را در خانه خود خاموش کنیم در کاهش آسیب به محیط زیست نقش بزرگی ایفا کرده‌ایم.

یک مدرس دانشگاه با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر یک لامپ روشن می‌کنیم یادمان باشد سه برابر انرژی مصرفی این لامپ، سوخت فسیلی مصرف می‌شود.

نوید باقری همزمان با هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف آب و برق اضافه کرد: در یک نگاه کلان، کربن موجود در سوخت‌های فسیلی به‌صورت متمرکز در نیروگاه‌ها با راندمان پایینی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. این راندمان پایین که در نیروگاه‌ها بخصوص در نیروگاه‌های کشور ما وجود دارد باعث می‌شود هر یک واحد انرژی که در مقصد مصرف می‌کنیم، سه تا چهار برابر آن در مبدا مصرف شده باشد و این موضوعی است که خیلی از منظر زیست محیطی اهمیت پیدا می‌کند.

این مدرس دانشگاه درباره الگوی مصرف و مصرف بی‌رویه در ایران توضیح داد و گفت: الگوی مصرف برق و گاز ما در ایران از استاندارد‌های بین‌المللی فاصله زیادی دارد و ما چندین برابر استاندارد‌ها انرژی مصرف و با نرخ به‌شدت بالایی به محیط زیست آسیب وارد می‌کنیم. از این منظر نقش توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: هیچگاه قرار نیست مصرف سوخت فسیلی به صفر برسد چراکه وقتی در پیک مصرف در فصل تابستان قرار می‌گیریم مجبور هستیم از سوخت فسیلی استفاده کنیم و نیروگاه‌ها با ظرفیت کامل کار کنند، اما زمانی‌که که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش پیدا کند می‌توانیم درصد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی را در طبیعت و محیط زیست کاهش دهیم.

باقری با تاکید بر اینکه مردم نیز در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نقش بسیار مهمی دارند، گفت: مردم تصور می‌کنند مسئول کاهش آلودگی‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی نهاد‌های دولتی هستند، اما نقش اصلی این نهاد‌ها سرمایه‌گذاری در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. با توجه به اینکه عمده مصرف انرژی در کشور مربوط به بخش ساختمان است، مردم نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارند.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد مصرف کل انرژی کشور در بخش ساختمان است این در حالیست که ما ۲۵ تا ۲۷ میلیون ساختمان در کشور داریم و عموم مردم در این ساختمان‌ها انرژی مصرف می‌کنند بنابراین اگر همیشه این را در نظر داشته باشیم که من برای مدیریت مصرف انرژی چه کاری می‌توانم انجام دهم، فرهنگ و الگوی مصرف ما تغییر و بهبود خواهد یافت.

‌باقری در پایان تاکید کرد: به ازای هر یک لامپی که ما در خانه روشن می‌کنیم سه تا چهار برابر آن سوخت فسیلی مصرف و به محیط زیست آسیب وارد می‌شود بنابراین اگر هرکدام از ما یک لامپ ۱۰ وات را در خانه خود خاموش کنیم در کاهش آسیب به محیط زیست نقش بزرگی ایفا کرده‌ایم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}