منتظمی گفت: برخی از باغ وحش‌ها که عملکرد نامناسبی دارند ملزم به ارتقا دستورالعمل‌های محیط زیستی هستند.
۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۲
۰
شهاب الدین منتظمی مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که عملکرد برخی از باغ وحش‌های کشور نادرست و برخلاف دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست است، اظهار کرد: از سوی سازمان محیط زیست دستورالعمل جامعی برای تمامی باغ وحش‌های کشور طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد و باغ وحش‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

او با اشاره به اینکه تعطیلی باغ وحش‌ها راه حل مناسبی برای برخورد نیست، عنوان کرد: باغ وحش‌ها باید ملزم شوند تا دستورالعمل‌های ابلاغ شده را رعایت و آن را ارتقا دهند.

مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان محیط زیست بیان کرد: وقتی مرکزی مجوز برای تاسیس باغ وحشی گرفته است، مسئول است حتی اگر به دلایلی همچون ویروس کرونا تعطیل شود و ملزم است تا نظارت‌های خود را به صورت جدی ادامه دهد.

منتظمی مطرح کرد: از سازمان دامپزشکی نیز درخواست کردیم تا در این حوزه ورود کند تا بتوانیم مراقبت و نظارت‌های بیشتری بر باغ وحش‌های کشور داشته باشیم.
منتظمی گفت: برخی از باغ وحش‌ها که عملکرد نامناسبی دارند ملزم به ارتقا دستورالعمل‌های محیط زیستی هستند.
شهاب الدین منتظمی مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که عملکرد برخی از باغ وحش‌های کشور نادرست و برخلاف دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست است، اظهار کرد: از سوی سازمان محیط زیست دستورالعمل جامعی برای تمامی باغ وحش‌های کشور طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد و باغ وحش‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

او با اشاره به اینکه تعطیلی باغ وحش‌ها راه حل مناسبی برای برخورد نیست، عنوان کرد: باغ وحش‌ها باید ملزم شوند تا دستورالعمل‌های ابلاغ شده را رعایت و آن را ارتقا دهند.

مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان محیط زیست بیان کرد: وقتی مرکزی مجوز برای تاسیس باغ وحشی گرفته است، مسئول است حتی اگر به دلایلی همچون ویروس کرونا تعطیل شود و ملزم است تا نظارت‌های خود را به صورت جدی ادامه دهد.

منتظمی مطرح کرد: از سازمان دامپزشکی نیز درخواست کردیم تا در این حوزه ورود کند تا بتوانیم مراقبت و نظارت‌های بیشتری بر باغ وحش‌های کشور داشته باشیم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید