فرماندار مانه و سملقان اعلام کرد: زلزله‌ای که به بزرگی ۳.۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، سحرگاه پنجشنبه شهر آشخانه مرکز این شهرستان غربی خراسان شمالی را لرزانده بود، خسارتی نداشت.
۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۸
۰
براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۳ و ۴۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه و در عمق ۸ کیلومتری زمین روی داده است که مختصات جغرافیایی آن ۳۷.۵۶ درجه شمالی و ۵۶.۹۴ درجه شرقی در ۲ کیلومتری شهر آشخانه، ۱۲ کیلومتری شهر پیش قلعه و ۱۹ کیلومتری شهر قاضی عنوان شده است.

محمودرضا معموری گفت: هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

شهر آشخانه در ۴۵ کیلومتری غرب بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.

استان خراسان شمالی از دیدگاه لرزه زمین ساختی در زون کپه داغ قرار دارد که در این زون گسل‌های فعال و مهمی وجود دارد، این گسل‌ها برخی مواقع با حرکاتی که انجام می‌دهند موجب وقوع زمین لرزه‌های مخرب می‌شوند.

مهم‌ترین گسل‌های خراسان شمالی گسل اسفراین است که این گسل با درازای حدود ۱۷۰ کیلومتر و راستای شمال باختری- جنوب خاوری واقع شده که از حاشیه شمال خاوری شهر اسفراین گذر می‌کند.

گسل باغان- گرماب نیز گسلی است با درازای ۵۵ تا۵۰ کیلومتر و راستای شمال، شمال باختری – جنوب، جنوب خاوری واقع است.

براساس آمار‌های موجود در سده اخیر ۱۳ زمین لرزه با قدرت بیش از ۵.۵ ریشتر در خراسان شمالی رخ داده است.

زمین لرزه‌ای با قدرت ۶.۲ درجه ریشتر بهمن سال ۱۳۷۵ و زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشت ماه سال ۹۶ در بجنورد و مانه و سملقان، خسارات جانی و مالی در پی داشت.
فرماندار مانه و سملقان اعلام کرد: زلزله‌ای که به بزرگی ۳.۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، سحرگاه پنجشنبه شهر آشخانه مرکز این شهرستان غربی خراسان شمالی را لرزانده بود، خسارتی نداشت.
براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۳ و ۴۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه و در عمق ۸ کیلومتری زمین روی داده است که مختصات جغرافیایی آن ۳۷.۵۶ درجه شمالی و ۵۶.۹۴ درجه شرقی در ۲ کیلومتری شهر آشخانه، ۱۲ کیلومتری شهر پیش قلعه و ۱۹ کیلومتری شهر قاضی عنوان شده است.

محمودرضا معموری گفت: هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

شهر آشخانه در ۴۵ کیلومتری غرب بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.

استان خراسان شمالی از دیدگاه لرزه زمین ساختی در زون کپه داغ قرار دارد که در این زون گسل‌های فعال و مهمی وجود دارد، این گسل‌ها برخی مواقع با حرکاتی که انجام می‌دهند موجب وقوع زمین لرزه‌های مخرب می‌شوند.

مهم‌ترین گسل‌های خراسان شمالی گسل اسفراین است که این گسل با درازای حدود ۱۷۰ کیلومتر و راستای شمال باختری- جنوب خاوری واقع شده که از حاشیه شمال خاوری شهر اسفراین گذر می‌کند.

گسل باغان- گرماب نیز گسلی است با درازای ۵۵ تا۵۰ کیلومتر و راستای شمال، شمال باختری – جنوب، جنوب خاوری واقع است.

براساس آمار‌های موجود در سده اخیر ۱۳ زمین لرزه با قدرت بیش از ۵.۵ ریشتر در خراسان شمالی رخ داده است.

زمین لرزه‌ای با قدرت ۶.۲ درجه ریشتر بهمن سال ۱۳۷۵ و زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشت ماه سال ۹۶ در بجنورد و مانه و سملقان، خسارات جانی و مالی در پی داشت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}