مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: زیر سوال بردن سازمان لیگ فوتبال ایران غیرمسئولانه است.
۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۳
۰

با اعلام سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، فریبرز محمودزاده اظهار داشت: امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال روز گذشته مدعی شد قرارداد برخی از اعضای باشگاه استقلال از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران لو رفته است. او همچنین ادعا می‌کند زمانی که دیگر مدیرعامل نبوده و عضو هیات مدیره بوده متوجه این مساله شده است. سوال مهم اینجاست که فتحی چرا در همان زمان که در باشگاه استقلال مسئولیت داشت این مساله را بیان نکرد و اکنون بعد از گذشت چندین ماه یکباره یادش آمد که انگشت اتهام را به سوی سازمان لیگ نشانه برود؟! که این خودش جای سوال است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در سازمان لیگ فوتبال ایران قرارداد همه باشگاه‌ها، بازیکنان، مربیان موجود است و در این سال‌ها هیچ فردی مدعی نشده که قراردادها از سوی سازمان لیگ فوتبال لو رفته است، اما ظاهراً مدیرعامل سابق باشگاه استقلال برای اینکه فرافکنی کند خیلی راحت و بدون ارایه هیچ گونه سندی به سازمان لیگ اتهام می‌زند.

مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال تصریح کرد: این اظهارات غیرمسئولانه قابلیت پیگیرد قضایی دارد و سازمان لیگ فوتبال ایران این حق را برای خود قائل است که  در محاکم قضایی از خود دفاع کند.

منبع: میزان
مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: زیر سوال بردن سازمان لیگ فوتبال ایران غیرمسئولانه است.

با اعلام سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، فریبرز محمودزاده اظهار داشت: امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال روز گذشته مدعی شد قرارداد برخی از اعضای باشگاه استقلال از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران لو رفته است. او همچنین ادعا می‌کند زمانی که دیگر مدیرعامل نبوده و عضو هیات مدیره بوده متوجه این مساله شده است. سوال مهم اینجاست که فتحی چرا در همان زمان که در باشگاه استقلال مسئولیت داشت این مساله را بیان نکرد و اکنون بعد از گذشت چندین ماه یکباره یادش آمد که انگشت اتهام را به سوی سازمان لیگ نشانه برود؟! که این خودش جای سوال است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در سازمان لیگ فوتبال ایران قرارداد همه باشگاه‌ها، بازیکنان، مربیان موجود است و در این سال‌ها هیچ فردی مدعی نشده که قراردادها از سوی سازمان لیگ فوتبال لو رفته است، اما ظاهراً مدیرعامل سابق باشگاه استقلال برای اینکه فرافکنی کند خیلی راحت و بدون ارایه هیچ گونه سندی به سازمان لیگ اتهام می‌زند.

مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال تصریح کرد: این اظهارات غیرمسئولانه قابلیت پیگیرد قضایی دارد و سازمان لیگ فوتبال ایران این حق را برای خود قائل است که  در محاکم قضایی از خود دفاع کند.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}