دو سال حبس برای کسانی که سوگند دروغ یاد می‌کنند
پارسینه: در قانون مجازات اسلامی درباره شهادت دروغ و مجازات‌های آن صحبت شده است.
۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷
۰
گاهی اوقات در جریان رسیدگی به پرونده‌های مختلف عده‌ای به دنبال شهادت دادن در دادگاه هستند و از این طریق می‌خواهند پرونده را به نفع خود تمام کنند.

اما در این راه هستند افرادی که شهادت دروغ می‌دهند؛ شهادتی که بر اساس قانون جرم است.

قسم و شهادت دروغ و افشای راز از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است.

در ماده ۶۴۹ این قانون آمده است که هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۶۵۰ گفته است هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید