اوسطی تشریح کرد:
عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی باعث شده تا هزینه تولید کشاورزان نیز افزایش داشته و موجب نگرانی و کاهش حاشیه سود آنها شده است.
۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
۰

پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص گرانی و کمبود کود شیمیایی و سموم کشاورزی در بازار، گفت: به دلیل حذف ارز دولتی مربوط به واردات کود شیمیایی و سموم کشاورزی، افزایش قیمت این محصولات در بازار را شاهد هستیم.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ضریب وابستگی کود‌های شیمیایی و ماده تکنیکال سموم کشاورزی به واردات بسیار بالا است، ادامه داد: متاسفانه از گذشته تا کنون در زمینه تامین مواد اولیه تولید کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی غفلت صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی باعث شده تا هزینه تولید کشاورزان نیز افزایش داشته و موجب نگرانی و کاهش حاشیه سود آنها شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید، عدم تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و کشاورزان به این حوزه آسیب وارد می‌کند، اضافه کرد: وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه دولت باید تدابیر لازم را در زمینه مدیریت قیمت نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و تولید کنندگان اتخاذ کند.

اوسطی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حذف ارز دولتی واردات نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و دامداران را بررسی می‌کند، باید در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل شود تا شاهد نابسامانی‌های موجود در خصوص تامین نهاده‌ها نباشیم./

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی باعث شده تا هزینه تولید کشاورزان نیز افزایش داشته و موجب نگرانی و کاهش حاشیه سود آنها شده است.

پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص گرانی و کمبود کود شیمیایی و سموم کشاورزی در بازار، گفت: به دلیل حذف ارز دولتی مربوط به واردات کود شیمیایی و سموم کشاورزی، افزایش قیمت این محصولات در بازار را شاهد هستیم.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ضریب وابستگی کود‌های شیمیایی و ماده تکنیکال سموم کشاورزی به واردات بسیار بالا است، ادامه داد: متاسفانه از گذشته تا کنون در زمینه تامین مواد اولیه تولید کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی غفلت صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی باعث شده تا هزینه تولید کشاورزان نیز افزایش داشته و موجب نگرانی و کاهش حاشیه سود آنها شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید، عدم تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و کشاورزان به این حوزه آسیب وارد می‌کند، اضافه کرد: وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه دولت باید تدابیر لازم را در زمینه مدیریت قیمت نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و تولید کنندگان اتخاذ کند.

اوسطی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حذف ارز دولتی واردات نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و دامداران را بررسی می‌کند، باید در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل شود تا شاهد نابسامانی‌های موجود در خصوص تامین نهاده‌ها نباشیم./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}