رئیس کمیته محیط زیست اسلامی شهر تهران:
گزارش‌های واصله حاکی از آن است که باغات طرشت به صورت فرسایشی در حال تغییر کاربری هستند از این رو اجرای طرح خانه باغ در محدوده طرشت الزامی است.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۳
۰

 سید آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه- ۳ تیر- در دویست و بیست و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر شورایاری منطقه ۲، گفت: یکی از طرح‌های مهم شهر تهران، آغاز اجرایی شدن طرح کاپ است. انتظار آن است که منطقه ۲ که در دو، سه سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه پسماند داشته است، همکاری نزدیکی با سازمان مدیریت پسماند در این باره داشته باشد.

او ادامه داد: با تجربیاتی که منطقه ۲ در حوزه هوشمند سازی پسماند دارد، هم‌افزایی تجربیات می‌تواند نقش موثری در عملیاتی شدن این طرح و ثبت رکورد توسط منطقه ۲ در موضوع تفکیک از مبدا شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به باغات منطقه طرشت گفت: انتظار آن است که مصوبه خانه باغ در محدوده باغات طرشت عملیاتی شود و تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در باغات به نحوه مطلوب و مناسب توسط شهرداری و معاونت شهرسازی فراهم شود.

حسینی میلانی با بیان اینکه در صورتی که رویکرد جایگزین یعنی طرح خانه باغ اجرایی نشود، شاهد از بین رفتن تدریجی باغات این محدوده مهم خواهیم بود، گفت: گزارش‌های واصله حاکی از آن است که باغات طرشت به صورت فرسایشی در حال تغییر کاربری هستند.

او افزود: هرچند شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی با این اقدامات مقابله می‌کنند ولی ضروری است طرح خانه باغ در طرشت زودتر اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری درباره محدوده پردیسان هم ادامه داد: محدودیت‌هایی در ساخت و ساز در محدوده پردیسان وجود دارد و به دلیل حفظ تنوع زیستی فعالیت‌های عمرانی در این بوستان متوقف است که به دلیل دغدغه مهم شورا بوده است.

حسینی میلانی با تاکید بر اینکه خدمات به شهروندان در پردیسان باید گسترش یابد، بیان کرد: مشکلاتی در ارائه خدمات به شهروندان ساکن در این محدوده و دسترسی آنها از جمله تکمیل شبکه روشنایی وجود دارد که باید رفع شود. مضاف بر آنکه مشارکت‌کنندگان به ویژه شورایاری‌ها باید برای رفع این مشکلات و همچنین حفاظت از تنوع زیستی بوستان مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس کمیته محیط زیست اسلامی شهر تهران:
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۳
گزارش‌های واصله حاکی از آن است که باغات طرشت به صورت فرسایشی در حال تغییر کاربری هستند از این رو اجرای طرح خانه باغ در محدوده طرشت الزامی است.

 سید آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه- ۳ تیر- در دویست و بیست و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر شورایاری منطقه ۲، گفت: یکی از طرح‌های مهم شهر تهران، آغاز اجرایی شدن طرح کاپ است. انتظار آن است که منطقه ۲ که در دو، سه سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه پسماند داشته است، همکاری نزدیکی با سازمان مدیریت پسماند در این باره داشته باشد.

او ادامه داد: با تجربیاتی که منطقه ۲ در حوزه هوشمند سازی پسماند دارد، هم‌افزایی تجربیات می‌تواند نقش موثری در عملیاتی شدن این طرح و ثبت رکورد توسط منطقه ۲ در موضوع تفکیک از مبدا شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به باغات منطقه طرشت گفت: انتظار آن است که مصوبه خانه باغ در محدوده باغات طرشت عملیاتی شود و تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در باغات به نحوه مطلوب و مناسب توسط شهرداری و معاونت شهرسازی فراهم شود.

حسینی میلانی با بیان اینکه در صورتی که رویکرد جایگزین یعنی طرح خانه باغ اجرایی نشود، شاهد از بین رفتن تدریجی باغات این محدوده مهم خواهیم بود، گفت: گزارش‌های واصله حاکی از آن است که باغات طرشت به صورت فرسایشی در حال تغییر کاربری هستند.

او افزود: هرچند شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی با این اقدامات مقابله می‌کنند ولی ضروری است طرح خانه باغ در طرشت زودتر اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری درباره محدوده پردیسان هم ادامه داد: محدودیت‌هایی در ساخت و ساز در محدوده پردیسان وجود دارد و به دلیل حفظ تنوع زیستی فعالیت‌های عمرانی در این بوستان متوقف است که به دلیل دغدغه مهم شورا بوده است.

حسینی میلانی با تاکید بر اینکه خدمات به شهروندان در پردیسان باید گسترش یابد، بیان کرد: مشکلاتی در ارائه خدمات به شهروندان ساکن در این محدوده و دسترسی آنها از جمله تکمیل شبکه روشنایی وجود دارد که باید رفع شود. مضاف بر آنکه مشارکت‌کنندگان به ویژه شورایاری‌ها باید برای رفع این مشکلات و همچنین حفاظت از تنوع زیستی بوستان مشارکت فعال داشته باشند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}