یک اندیشکده اروپایی پیش‌بینی کرد که این قاره طی دهه آینده با مشکلات جدی در حوزه تامین نفت مواجه خواهد شد.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲
۰
به گزارش گاردین، براساس مطالعات علمی انجام شده درباره وضعیت انرژی در قاره اروپا، این قاره طی یک دهه آینده با خطر کمبود نفت روبرو خواهد شد.

این مطالعه هشدار داده است که تولید نفت ممکن است سریع‌تر از محاسبات اتحادیه اروپا دچار افت شود. تحقیق انجام شده نشان می‌دهد که عدم آمادگی اتحادیه اروپا برای جایگزینی به موقع و سریع سوخت‌های فسیلی خطر ایجاد یک بحران در حوزه عرضه نفت را در پی خواهد داشت و شوکی شدید، قیمت بازار را افزایش می‌دهد.

گاردین در گزارش خود به مطالعات انجام شده در اندیشکده «شیفت پروجکت» اشاره و تاکید کرد که: «اروپا طی ده سال آینده، احتمال دارد که قبل از دستیابی به انرژی‌های پاک، با کاهش شدید تولید سوخت‌های فسیلی از جمله نفت مواجه شود».

این اندیشکده تاکید کرده که این اتفاق منجر به افزایش شدید بهای انرژی خواهد شد و اروپا را با مشکل مواجه خواهد کرد.

این اندیشکده فرانسوی به شواهد موجود اشاره کرده و در نتیجه‌گیری خود تصریح کرده که جهان نیازمند یک طراحی برای کنار گذاشتن نفت از معادلات خود است.

این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که واردات نفت از روسیه و آفریقا طی یک دهه آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی از جمله دیگر مسائلی است که به احتمال زیاد مشکلاتی را در تولید نفت ایجاد خواهد کرد.
یک اندیشکده اروپایی پیش‌بینی کرد که این قاره طی دهه آینده با مشکلات جدی در حوزه تامین نفت مواجه خواهد شد.
به گزارش گاردین، براساس مطالعات علمی انجام شده درباره وضعیت انرژی در قاره اروپا، این قاره طی یک دهه آینده با خطر کمبود نفت روبرو خواهد شد.

این مطالعه هشدار داده است که تولید نفت ممکن است سریع‌تر از محاسبات اتحادیه اروپا دچار افت شود. تحقیق انجام شده نشان می‌دهد که عدم آمادگی اتحادیه اروپا برای جایگزینی به موقع و سریع سوخت‌های فسیلی خطر ایجاد یک بحران در حوزه عرضه نفت را در پی خواهد داشت و شوکی شدید، قیمت بازار را افزایش می‌دهد.

گاردین در گزارش خود به مطالعات انجام شده در اندیشکده «شیفت پروجکت» اشاره و تاکید کرد که: «اروپا طی ده سال آینده، احتمال دارد که قبل از دستیابی به انرژی‌های پاک، با کاهش شدید تولید سوخت‌های فسیلی از جمله نفت مواجه شود».

این اندیشکده تاکید کرده که این اتفاق منجر به افزایش شدید بهای انرژی خواهد شد و اروپا را با مشکل مواجه خواهد کرد.

این اندیشکده فرانسوی به شواهد موجود اشاره کرده و در نتیجه‌گیری خود تصریح کرده که جهان نیازمند یک طراحی برای کنار گذاشتن نفت از معادلات خود است.

این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که واردات نفت از روسیه و آفریقا طی یک دهه آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی از جمله دیگر مسائلی است که به احتمال زیاد مشکلاتی را در تولید نفت ایجاد خواهد کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}