مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار خبر داد:
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: یکی از اقدامات شهرداری تهران برای کاهش مصرف پلاستیک، اجرای طرح " نانوایی دوستدار محیط زیست" در سطح مناطقه ۲۲ گانه است.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۳
۰

 شینا انصاری مدیرکل این مجموعه با اشاره به رویکرد اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار گفت: در پی مصوبه اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کاهش استفاده از کیسه پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیرپلاستیکی در مجموعه شهرداری تهران، اقدامات متعددی در سال های اخیر صورت گرفته است.
او افزود: این اقدامات با هدف آگاه سازی شهروندان از مضرات محیط زیستی و بهداشتی پلاستیک و ضرورت کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی، تغییر الگوی مصرف کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و اصناف، جایگزینی مواد مناسب و زیست تجزیه‌پذیر با کیسه‌ها و مواد پلیمری و همچنین نهادینه نمودن این موارد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها انجام شده است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار بیان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی صورت گرفته، اجرای طرح " نانوایی دوستدار محیط زیست" در سطح مناطق ۲۲ گانه است.
انصاری افزود: به همین منظور، کیسه های پارچه ای در تعدادی از نانوایی های سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توزیع شده و فرهنگسازی استفاده از آن ها به عنوان جایگزین مناسب کیسه های پلاستیکی، از طریق کانون محیط زیست محلات به طور مستمر در حال اجرا است.
او همچنین بهره گیری از ظرفیت خیرین محیط زیست و همچنین کارآفرینان را از دیگر محورهای این طرح برشمردو بیان کرد: تاکنون با پیگیری های مستمر کارشناسان محیط زیست در مجموعه شهرداری تهران و دیگر حوزه های اجتماعی و فرهنگی، تعداد ۱۴۶ نانوایی در سطح مناطق ۲۲ گانه به طور فعال در حال اجرای این طرح هستند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار خبر داد:
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۳
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: یکی از اقدامات شهرداری تهران برای کاهش مصرف پلاستیک، اجرای طرح " نانوایی دوستدار محیط زیست" در سطح مناطقه ۲۲ گانه است.

 شینا انصاری مدیرکل این مجموعه با اشاره به رویکرد اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار گفت: در پی مصوبه اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کاهش استفاده از کیسه پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیرپلاستیکی در مجموعه شهرداری تهران، اقدامات متعددی در سال های اخیر صورت گرفته است.
او افزود: این اقدامات با هدف آگاه سازی شهروندان از مضرات محیط زیستی و بهداشتی پلاستیک و ضرورت کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی، تغییر الگوی مصرف کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و اصناف، جایگزینی مواد مناسب و زیست تجزیه‌پذیر با کیسه‌ها و مواد پلیمری و همچنین نهادینه نمودن این موارد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها انجام شده است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار بیان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی صورت گرفته، اجرای طرح " نانوایی دوستدار محیط زیست" در سطح مناطق ۲۲ گانه است.
انصاری افزود: به همین منظور، کیسه های پارچه ای در تعدادی از نانوایی های سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توزیع شده و فرهنگسازی استفاده از آن ها به عنوان جایگزین مناسب کیسه های پلاستیکی، از طریق کانون محیط زیست محلات به طور مستمر در حال اجرا است.
او همچنین بهره گیری از ظرفیت خیرین محیط زیست و همچنین کارآفرینان را از دیگر محورهای این طرح برشمردو بیان کرد: تاکنون با پیگیری های مستمر کارشناسان محیط زیست در مجموعه شهرداری تهران و دیگر حوزه های اجتماعی و فرهنگی، تعداد ۱۴۶ نانوایی در سطح مناطق ۲۲ گانه به طور فعال در حال اجرای این طرح هستند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید