معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در حساب کاربری توییتر خود گفت: اراده دولت ایجاد جهشی فراگیر، افزون بر مقابله تمام قد با دشواری‌های کنونی است.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳
۰
«علیرضا معزی» روز سه‌شنبه در توییتی آورده است: «امروز روحانی همه استاندارانش را به تهران فراخوانده تا با آن‌ها از عزم دولت برای تحقق جهش تولید بگوید.»

وی یادآورشد: «کرونا و تحریم، آغازی سخت و ناگزیر برای سال ۹۹، ساخته‌اند، اما اراده‌ی دولت، ایجاد جهشی فراگیر، افزون بر مقابله‌ی تمام‌قد با دشواری‌های کنونی است.»
معزی: اراده دولت مقابله تمام‌قد با دشواری‌های کنونی است
 
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در حساب کاربری توییتر خود گفت: اراده دولت ایجاد جهشی فراگیر، افزون بر مقابله تمام قد با دشواری‌های کنونی است.
«علیرضا معزی» روز سه‌شنبه در توییتی آورده است: «امروز روحانی همه استاندارانش را به تهران فراخوانده تا با آن‌ها از عزم دولت برای تحقق جهش تولید بگوید.»

وی یادآورشد: «کرونا و تحریم، آغازی سخت و ناگزیر برای سال ۹۹، ساخته‌اند، اما اراده‌ی دولت، ایجاد جهشی فراگیر، افزون بر مقابله‌ی تمام‌قد با دشواری‌های کنونی است.»
معزی: اراده دولت مقابله تمام‌قد با دشواری‌های کنونی است
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}