در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل با رشد ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحدی به ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار واحد رسید.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴
۰
در معاملات امروز سه شنبه ۳ تیر معاملات بورس تهران رشد ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحدی شاخص کل رقم خورد تا در قله ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی بایستد.

شاخص هم وزن نیز رشد ۱۱ هزار و ۱۲۴ واحدی داشت و به رکورد ۴۳۰ هزار واحد دست یافت.

ارزش بازار امروز حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، ولی ارزش معاملات، رقم رکورد دست نیافتنی ۱۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان را به نام خود زد. ۱ میلیون و ۶۲۹ هزار فقره معامله نیز ثبت شد.

سه نماد فولاد، فارس و فملی با رشد مثبت ۳ تا ۴ هزار واحدی، از مؤثرترین نماد‌های بازار در معاملات امروز بودند.

نماد‌های معاملاتی متعلق به شرکت‌های پتروشیمی با نزدیک شدن در همه نماد‌ها به دامنه نوسان مثبت ۵ درصد، از پُربازده‌ترین نماد‌های امروز بودند. همچنین شرکت‌های فولادی نیز در معاملات امروز توانستند به دامنه نوسان مثبت ۵ درصد نزدیک شوند.

با این حال گروه‌های مواد غذایی و کاشی و سرامیک نتوانستند در جلب نظر سرمایه گذاران موفق باشند و روز سرخ پوشی را در تابلو پشت سر گذاشتند.

همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری به جز صندوق‌های مرتبط با سکه و طلا که روز پرفروغی در ایجاد صف خرید داشتند، امروز را با کاهش ارزش سهام و ایجاد صف فروش به پایان رساندند.

آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستد‌های امروز با میانگین رشد ۳.۳۶ درصد مواجه شدند.

افزایش دسته جمعی شاخص‌ها

بر اساس آمار‌های معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۹۴۶۵ واحد صعود معادل ۳.۶۹ درصد به یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۳۱۱۲ واحد افزایش معادل ۳.۶۹ درصد به ۳۶۸ هزار و ۷۳۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۱۱۲۴ واحد رشد معادل ۲.۶۵ درصد به ۴۳۰ هزار و ۴۴۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۷۳۴۰ واحد افزایش معادل ۲.۶۵ درصد به ۲۸۴ هزار و ۲۵ واحد، شاخص آزاد شناور با ۵۰۸۴۵ واحد افزایش معادل ۳.۵۶ درصد به یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۹۵ واحد، شاخص بازار اول با ۳۷۷۴۹ واحد ۶۴۰۵۱ معادل ۳.۷۴ درصد به یک میلیون و ۴۶ هزار ۲۸۸ واحد و شاخص بازار دوم با ۹۳۵۴۶ واحد صعود معادل ۳.۶۰ درصد به ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۲۳ واحد رسید.

نماد‌های تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فولاد با ۳۷۵۱ واحد، فارس با ۳۶۱۳ واحد، فملی با ۳۲۳۲ واحد، شستا با ۱۸۸۵ واحد، کگل با ۱۷۱۴ واحد، کاما با ۱۶۹۰ واحد و تاپیکو با ۱۴۱۹ واحد» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد نماگر صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۴۴۷۹ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۹۴ هزار و ۱۶۸ واحد، فنی مهندسی با ۴۷۰ واحد افزایش معادل ۴.۹۸ درصد به ۹ هزار و ۹۰۸ واحد، کانه فلزی با ۱۵۵۹۱ واحد رشد معادل ۴.۸۱ درصد به ۳۳۹ هزار و ۴۶۴ واحد، فلزات اساسی با ۴۱۷۶۵ واحد افزایش معادل ۴.۶۷ درصد به ۹۳۵ هزار و ۹۳۷ واحد، حمل و نقل با ۲۱۴۲ واحد صعود معادل ۴.۶۷ درصد به ۴۸ هزار و ۶۲ واحد، چند رشته‌ای صنعتی با ۶۸۴۹ واحد رشد معادل ۴.۶۰ درصد به ۱۵۵ هزار و ۸۹۱ واحد، محصولات کاغذ با ۱۱۱۵۹ واحد افزایش معادل ۴.۳۷ درصد به ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمار‌های معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نماد‌های «کاما، سخزر، دسبحان، خزر، وبوعلی، کرماشا و کگل» بیشترین افزایش قیمت و نماد‌های «بکام، چافست، بشهاب، خکار، کپشیر، کسعدی و دسینا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلو‌های بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستد‌های روز جاری بورس، در یک میلیون و ۶۲۹ هزار نوبت معاملاتی، ۶ هزار و ۹۴۲ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۴۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد.
 
 
منبع:ایبنا و مهر
در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل با رشد ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحدی به ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار واحد رسید.
در معاملات امروز سه شنبه ۳ تیر معاملات بورس تهران رشد ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحدی شاخص کل رقم خورد تا در قله ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی بایستد.

شاخص هم وزن نیز رشد ۱۱ هزار و ۱۲۴ واحدی داشت و به رکورد ۴۳۰ هزار واحد دست یافت.

ارزش بازار امروز حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، ولی ارزش معاملات، رقم رکورد دست نیافتنی ۱۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان را به نام خود زد. ۱ میلیون و ۶۲۹ هزار فقره معامله نیز ثبت شد.

سه نماد فولاد، فارس و فملی با رشد مثبت ۳ تا ۴ هزار واحدی، از مؤثرترین نماد‌های بازار در معاملات امروز بودند.

نماد‌های معاملاتی متعلق به شرکت‌های پتروشیمی با نزدیک شدن در همه نماد‌ها به دامنه نوسان مثبت ۵ درصد، از پُربازده‌ترین نماد‌های امروز بودند. همچنین شرکت‌های فولادی نیز در معاملات امروز توانستند به دامنه نوسان مثبت ۵ درصد نزدیک شوند.

با این حال گروه‌های مواد غذایی و کاشی و سرامیک نتوانستند در جلب نظر سرمایه گذاران موفق باشند و روز سرخ پوشی را در تابلو پشت سر گذاشتند.

همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری به جز صندوق‌های مرتبط با سکه و طلا که روز پرفروغی در ایجاد صف خرید داشتند، امروز را با کاهش ارزش سهام و ایجاد صف فروش به پایان رساندند.

آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستد‌های امروز با میانگین رشد ۳.۳۶ درصد مواجه شدند.

افزایش دسته جمعی شاخص‌ها

بر اساس آمار‌های معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۹۴۶۵ واحد صعود معادل ۳.۶۹ درصد به یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۳۱۱۲ واحد افزایش معادل ۳.۶۹ درصد به ۳۶۸ هزار و ۷۳۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۱۱۲۴ واحد رشد معادل ۲.۶۵ درصد به ۴۳۰ هزار و ۴۴۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۷۳۴۰ واحد افزایش معادل ۲.۶۵ درصد به ۲۸۴ هزار و ۲۵ واحد، شاخص آزاد شناور با ۵۰۸۴۵ واحد افزایش معادل ۳.۵۶ درصد به یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۹۵ واحد، شاخص بازار اول با ۳۷۷۴۹ واحد ۶۴۰۵۱ معادل ۳.۷۴ درصد به یک میلیون و ۴۶ هزار ۲۸۸ واحد و شاخص بازار دوم با ۹۳۵۴۶ واحد صعود معادل ۳.۶۰ درصد به ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۲۳ واحد رسید.

نماد‌های تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فولاد با ۳۷۵۱ واحد، فارس با ۳۶۱۳ واحد، فملی با ۳۲۳۲ واحد، شستا با ۱۸۸۵ واحد، کگل با ۱۷۱۴ واحد، کاما با ۱۶۹۰ واحد و تاپیکو با ۱۴۱۹ واحد» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد نماگر صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۴۴۷۹ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۹۴ هزار و ۱۶۸ واحد، فنی مهندسی با ۴۷۰ واحد افزایش معادل ۴.۹۸ درصد به ۹ هزار و ۹۰۸ واحد، کانه فلزی با ۱۵۵۹۱ واحد رشد معادل ۴.۸۱ درصد به ۳۳۹ هزار و ۴۶۴ واحد، فلزات اساسی با ۴۱۷۶۵ واحد افزایش معادل ۴.۶۷ درصد به ۹۳۵ هزار و ۹۳۷ واحد، حمل و نقل با ۲۱۴۲ واحد صعود معادل ۴.۶۷ درصد به ۴۸ هزار و ۶۲ واحد، چند رشته‌ای صنعتی با ۶۸۴۹ واحد رشد معادل ۴.۶۰ درصد به ۱۵۵ هزار و ۸۹۱ واحد، محصولات کاغذ با ۱۱۱۵۹ واحد افزایش معادل ۴.۳۷ درصد به ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمار‌های معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نماد‌های «کاما، سخزر، دسبحان، خزر، وبوعلی، کرماشا و کگل» بیشترین افزایش قیمت و نماد‌های «بکام، چافست، بشهاب، خکار، کپشیر، کسعدی و دسینا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلو‌های بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستد‌های روز جاری بورس، در یک میلیون و ۶۲۹ هزار نوبت معاملاتی، ۶ هزار و ۹۴۲ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۴۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد.
 
 
منبع:ایبنا و مهر
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}