پارسینه: «عبدالرضا رحمانی فضلی» ‌روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور با توجه به جایگاهش در نظام مدیریتی کشور به ‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی،‌هم از نظر موضوع و هم از نظر جغرافیا تمام کشور را تقریبا شامل می شود، گفت: انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی برای ما مهم است و ما باید آن را به بستری برای تقویت و انسجام وحدت ملی تبدیل کنیم.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵
۰