پیشنهاد انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور برای ساماندهی بازار مسکن
 انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور آمادگی کامل دارد در صورتی که شهرداری زمین‌هایی که در اختیار دارد را از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به این انجمن معرفی کند تا در کمترین زمان ممکن برای ساخت مسکن در آن زمین‌ها به توافق برسد.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
۱

مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور ، نقش شهرداری تهران در ساماندهی بازار مسکن در پایتخت را بسیار تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: تقریبا همه دولت‌ها در سایر کشورها به شهرداری‌ها در حوزه مسکن اختیارات زیادی دادند و در واقع متولی مسکن در آن کشورها شهرداری‌ها هستند.

به گفته او؛ از آنجایی که شهرداری‌ها، مسئول مجوزها، پروانه ساخت و ساز و عوارض نوسازی و ساختمان هستند، نه تنها می‌توانند نقش مهمی در ساماندهی این بازار داشته باشند، بلکه می‌توانند به عنوان متولی، مسکن‌های حمایتی، رایگان و یا با تخفیف به شهروندان عرضه کنند. از طرف دیگر در ایران، هر گرانی از تهران آغاز می‌شود و در این میان مسکن نخستین بازار متاثر از گرانی است، بنابراین اینجاست که نقش شهرداری‌ها باید پررنگ‌تر از گذشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شهرداری تهران به دلیل مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه شده، نتوانسته آنطور که باید در حوزه مسکن ورود پیدا کند، گفت: انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور آمادگی کامل دارد در صورتیکه شهرداری زمین‌هایی که در اختیار دارد را از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به این انجمن معرفی کند تا در کمترین زمان ممکن برای ساخت مسکن در آن زمین‌ها به توافق برسد.

بیگدلی توضیح داد: انجمن انبوه‌سازان مسکن پروژه‌ای را رقم خواهد زد که شهرداری تهران هم در آن مشارکت داشته باشد و یک ریال هم از بودجه دولت در آن استفاده نشود. این پروژه می تواند به طور ۱۰۰ درصد تاثیر مثبت بر بازار لجام گسیخته مسکن داشته و سبب اشتغال و کارآفرینی هم شود.

او این را هم گفت که شهرداری نباید خود وارد ساخت و ساز شود بلکه باید از طریق انبوه سازان به بازار مسکن ورود پیدا کند و نقش نظارتی و راهبردی داشته باشد.

پیشنهاد انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور برای ساماندهی بازار مسکن
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
 انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور آمادگی کامل دارد در صورتی که شهرداری زمین‌هایی که در اختیار دارد را از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به این انجمن معرفی کند تا در کمترین زمان ممکن برای ساخت مسکن در آن زمین‌ها به توافق برسد.

مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور ، نقش شهرداری تهران در ساماندهی بازار مسکن در پایتخت را بسیار تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: تقریبا همه دولت‌ها در سایر کشورها به شهرداری‌ها در حوزه مسکن اختیارات زیادی دادند و در واقع متولی مسکن در آن کشورها شهرداری‌ها هستند.

به گفته او؛ از آنجایی که شهرداری‌ها، مسئول مجوزها، پروانه ساخت و ساز و عوارض نوسازی و ساختمان هستند، نه تنها می‌توانند نقش مهمی در ساماندهی این بازار داشته باشند، بلکه می‌توانند به عنوان متولی، مسکن‌های حمایتی، رایگان و یا با تخفیف به شهروندان عرضه کنند. از طرف دیگر در ایران، هر گرانی از تهران آغاز می‌شود و در این میان مسکن نخستین بازار متاثر از گرانی است، بنابراین اینجاست که نقش شهرداری‌ها باید پررنگ‌تر از گذشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شهرداری تهران به دلیل مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه شده، نتوانسته آنطور که باید در حوزه مسکن ورود پیدا کند، گفت: انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور آمادگی کامل دارد در صورتیکه شهرداری زمین‌هایی که در اختیار دارد را از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به این انجمن معرفی کند تا در کمترین زمان ممکن برای ساخت مسکن در آن زمین‌ها به توافق برسد.

بیگدلی توضیح داد: انجمن انبوه‌سازان مسکن پروژه‌ای را رقم خواهد زد که شهرداری تهران هم در آن مشارکت داشته باشد و یک ریال هم از بودجه دولت در آن استفاده نشود. این پروژه می تواند به طور ۱۰۰ درصد تاثیر مثبت بر بازار لجام گسیخته مسکن داشته و سبب اشتغال و کارآفرینی هم شود.

او این را هم گفت که شهرداری نباید خود وارد ساخت و ساز شود بلکه باید از طریق انبوه سازان به بازار مسکن ورود پیدا کند و نقش نظارتی و راهبردی داشته باشد.

بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
بس کنید انبوه سازی رو بابا !!! متوجه نیستید این شهر دیکه جا نداره اگه زلزله بیاد چه اتفاقی میفنه !! آب رسانی مشکل داره همین الانش پمپ آب هم جوابگو نیست وای به حال زمان خشکسالی چرا آپارتمان ها رو همون تا سه طبقه نمیسازید که احتیاجی هم به مخلفات نداره !!!!! من که چسبیدم به همین خونه تک واحدی و تحت هیچ شرایطی تراکم سازی و بلند مرتبه سازی نمیکنیم حتی اگر میلیارد ها هم بدهند !!!!! که این بنگاه املاک محل ما دست بر دار نبست و چشم داره به خونه ای که سر پاست و مهندس سازه و حالا حالا ها جا داره
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}