شاخص کل بورس امروز سه شنبه با رشد بیش از ۳۸ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ واحدی رسید.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
۰
 شاخص کل بورس امروز سه شنبه (۳ تیر) با رشد ۳۸۲۲۲.۹۲ واحدی وارد کانال ۱.۳۷۹.۸۰۱ واحدی شد.

نماد‌های فملی، فارس، شستا، کگل، وبملت و کاما تاثیر گذارترین نماد‌ها در شاخص بورس هستند.

تاثیرگذارترین نماد‌های بورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:
 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فولاد

14,160

3751.11

فملي

25,010

3232.39

فارس

19,610

2844.61

شستا

21,990

2164.46

كاما

193,000

1677.19

كگل

18,020

1634.28

وبملت

24,330

1339.4

همچنین شاخص کل فرابورس نیز امروز سه شنبه (۳ تیر ماه) با رشد ۳۱۹ واحدی وارد کانال پانزده هزار و ۳۵ واحدی شد. ارزش بازار ۹.۸۳۲ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۸۰.۹۷۲ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱.۰۷۸ میلیارد سهم است.

تاثیرگذارترین نماد‌های فرابورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

ميدكو

16,657

51.01

ذوب

8,372

36.87

زاگرس

173,113

28.36

هرمز

13,462

24.5

صبا

28,416

23.53

شگويا

14,009

15.61

ومهان

19,144

13.93

 

شاخص کل بورس امروز سه شنبه با رشد بیش از ۳۸ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ واحدی رسید.
 شاخص کل بورس امروز سه شنبه (۳ تیر) با رشد ۳۸۲۲۲.۹۲ واحدی وارد کانال ۱.۳۷۹.۸۰۱ واحدی شد.

نماد‌های فملی، فارس، شستا، کگل، وبملت و کاما تاثیر گذارترین نماد‌ها در شاخص بورس هستند.

تاثیرگذارترین نماد‌های بورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:
 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فولاد

14,160

3751.11

فملي

25,010

3232.39

فارس

19,610

2844.61

شستا

21,990

2164.46

كاما

193,000

1677.19

كگل

18,020

1634.28

وبملت

24,330

1339.4

همچنین شاخص کل فرابورس نیز امروز سه شنبه (۳ تیر ماه) با رشد ۳۱۹ واحدی وارد کانال پانزده هزار و ۳۵ واحدی شد. ارزش بازار ۹.۸۳۲ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۸۰.۹۷۲ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱.۰۷۸ میلیارد سهم است.

تاثیرگذارترین نماد‌های فرابورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

ميدكو

16,657

51.01

ذوب

8,372

36.87

زاگرس

173,113

28.36

هرمز

13,462

24.5

صبا

28,416

23.53

شگويا

14,009

15.61

ومهان

19,144

13.93

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}