جداسازی سلول‌های سرطانی در خون با کیت ایرانی
پارسینه: متخصصان کشور موفق به تولید نمونه کیتی برای جداسازی و شمارش سلول‌های سرطانی در خون فرد بیمار شدند.
۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۷
۰
مهدی رحیمیان از اعضای یک تیم فناور گفت: در برخی بیماران مبتلا به سرطان با عمل جراحی بخشی از بافت مبتلا به بیماری برداشته می‌شود. پس از جراحی درمان‌های بعدی مانند شیمی درمانی برای کنترل بیماری انجام می‌شود. در اینجا قبل از شروع شیمی درمانی سرطان شناسان با استفاده از کیت «سی تی سی» جداسازی و شمارش سلول‌های سرطانی در خون فرد بیمار را انجام می‌دهند.

او بیان کرد: درمان ادامه می‌یابد، اما پس از گذشت زمانی باید از شیوه درمانی مطمئن شد و اینکه این شیوه درمانی اثر بخش بوده است یا خیر. پس بار دیگر نیاز به کیت «سی تی سی» است. با اندازه‌گیری سلول‌های سرطانی در خون فرد اگر تعداد آن‌ها تغییر نکرده باشد یا با افزایش همراه باشد باید خط درمان را تغییر داد.

به گفته او نمونه آزمایشگاهی این محصول داخلی طراحی و ساخته شده است و با شرکت در دوره‌های پیش شتابدهی مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی برای ورود به بازار آماده شدیم. این دوره‌ها کمک بزرگی بود تا بازار محصول را شناسایی کنیم و مطابق با نیاز مصرف کننده به تولید دست بزنیم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید