صحبت یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ در مورد پروتکل های بهداشتی نظر شخصی او بوده و نظر رسمی و مصوب هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال نیست.
۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۷
۰

امروز یکی از اعضای هیات رئیسه امروز در گفتگو با یکی از رسانه ها نظر شخصی خود را در مورد پروتکل های بهداشتی و برگزاری مسابقات لیگ بیان کرده  که این صحبت ها به هیچ عنوان نظر رسمی هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران نبوده و بیان نظر شخصی ایشان بوده است.

سازمان لیگ فوتبال ایران در روزهای گذشته نظر رسمی خود را پس از صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت برگزاری مسابقات لیگ برتر، دسته اول، دسته دوم و دسته سوم اعلام کرد و بر همین اساس نیز برنامه مسابقات اعلام شد.

نظر رسمی سازمان لیگ از طریق روابط عمومی و سایت سازمان لیگ اعلام می شود.

 امروز منصور قنبرزاده در گفت و گویی مدعی شده بود که  امکان برگزاری بهداشتی لیگ وجود ندارد!

 

 

منبع:روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران

صحبت یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ در مورد پروتکل های بهداشتی نظر شخصی او بوده و نظر رسمی و مصوب هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال نیست.

امروز یکی از اعضای هیات رئیسه امروز در گفتگو با یکی از رسانه ها نظر شخصی خود را در مورد پروتکل های بهداشتی و برگزاری مسابقات لیگ بیان کرده  که این صحبت ها به هیچ عنوان نظر رسمی هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران نبوده و بیان نظر شخصی ایشان بوده است.

سازمان لیگ فوتبال ایران در روزهای گذشته نظر رسمی خود را پس از صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت برگزاری مسابقات لیگ برتر، دسته اول، دسته دوم و دسته سوم اعلام کرد و بر همین اساس نیز برنامه مسابقات اعلام شد.

نظر رسمی سازمان لیگ از طریق روابط عمومی و سایت سازمان لیگ اعلام می شود.

 امروز منصور قنبرزاده در گفت و گویی مدعی شده بود که  امکان برگزاری بهداشتی لیگ وجود ندارد!

 

 

منبع:روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید