یوسفی:
عضومجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس لزوم پرداخت حق آلایندگی به استان خوزستان توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاکید کرد.
۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱
۰

مجتبی یوسفی با اشاره به عدم پرداخت حق آلایندگی به استان خوزستان گفت: بر اساس قانون حق آلایندگی که در سال 93 اجرایی شد، باید یک درصد از حق آلایندگی تولید محصولی که آلوده کننده است، توسط شرکتی که این محصول را تولید می کند، پرداخت شود که در اهواز بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از دریافت 14/5 درصد کارمزد بابت تولید هر بشکه نفت از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران سخن گفته و یک درصد حق آلایندگی را از این 14/5 درصد به شهر اهواز پرداخت می کند که این تخلف است.

وی افزود: البته باید یک درصد از میزان کل تولید نفت پرداخت شود؛ زیرا قانون صراحت دارد و کسانی که صحبت از قانون جدید می کنند، به قانون آشنا نیستند؛ چراکه بر اساس قانون فعلی سهم شهر اهواز 6 هزار میلیارد تومان است ومتاسفانه به این قانون عمل نشده است.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: همانند حکم جریمه ای که در عدم پرداخت مالیات وجود دارد، اگر حق آلایندگی پرداخت نشود برای سال آینده نیز علاوه بر پرداخت مبلغ تعیین شده باید جریمه نیز پرداخت کند که مبلغ پرداختی نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان شده است.

عضومجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به بودجه محدود کشور و وضعیت فروش نفت، بهتر است که مبلغ مذکور به صورت تقسیط به استان تخصیص پیدا کند تا مشکلات استان خوزستان و شهر اهواز تقلیل یابد./

عضومجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس لزوم پرداخت حق آلایندگی به استان خوزستان توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاکید کرد.

مجتبی یوسفی با اشاره به عدم پرداخت حق آلایندگی به استان خوزستان گفت: بر اساس قانون حق آلایندگی که در سال 93 اجرایی شد، باید یک درصد از حق آلایندگی تولید محصولی که آلوده کننده است، توسط شرکتی که این محصول را تولید می کند، پرداخت شود که در اهواز بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از دریافت 14/5 درصد کارمزد بابت تولید هر بشکه نفت از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران سخن گفته و یک درصد حق آلایندگی را از این 14/5 درصد به شهر اهواز پرداخت می کند که این تخلف است.

وی افزود: البته باید یک درصد از میزان کل تولید نفت پرداخت شود؛ زیرا قانون صراحت دارد و کسانی که صحبت از قانون جدید می کنند، به قانون آشنا نیستند؛ چراکه بر اساس قانون فعلی سهم شهر اهواز 6 هزار میلیارد تومان است ومتاسفانه به این قانون عمل نشده است.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: همانند حکم جریمه ای که در عدم پرداخت مالیات وجود دارد، اگر حق آلایندگی پرداخت نشود برای سال آینده نیز علاوه بر پرداخت مبلغ تعیین شده باید جریمه نیز پرداخت کند که مبلغ پرداختی نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان شده است.

عضومجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به بودجه محدود کشور و وضعیت فروش نفت، بهتر است که مبلغ مذکور به صورت تقسیط به استان تخصیص پیدا کند تا مشکلات استان خوزستان و شهر اهواز تقلیل یابد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}