زنی در کوبا پوشش عجیبی از جنس کارتن برای دفاع از خود در مقابل ویروس کرونا پوشیده است.
۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰
۰
عکس | پوشش عجیب یک زن برای مقابله با کرونا
 


زنی در کوبا پوشش عجیبی از جنس کارتن برای دفاع از خود در مقابل ویروس کرونا پوشیده است.
عکس | پوشش عجیب یک زن برای مقابله با کرونا
 


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}