مصلحی گفت: وصول مالیاتی ناشی از بخشودگی جرائم مالیاتی، بودجه ۹۸ را تامین کرد.
۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۳
۰

مسعود مصلحی مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی در برنامه تیتر امشب در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی تصریح کرد: رییس سازمان مالیاتی سال گذشته بخشنامه ای ابلاغ کرد که به موجب آن اگر مودیان تا پایان مهر اصل مالیات غیر بخشش را پرداخت می کردند صد درصد جرایم دیرکرد آن بخشیده می شد.

او افزود: استقبال خوبی از این بخشنامه صورت گرفت و نتایج خوبی را هم به همراه داشت به طوری که وصول مالیاتی ناشی از این طرح،  بودجه ۹۸ را تامین کرد و مودیان هم رضایتمندی از بخشودگی جرایم داشتند.

مصلحی بیان کرد: سازمان مالیات در تاریخ  ۹۹/۳/۲۰ بخشنامه ای مجدد برای بخشودگی جرایم مالیاتی در شرایط کرونایی کشور داشت که طبق ۳ زمان بندی میزان بخشودگی مالیاتی مشخص شده است.

او افزود: در یک بند از بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی آمده است چنانچه مودیان مالیات خود را تا پایان تیر ۹۹ پرداخت کنند از بخشودگی صد در صدی بهره مند می شوند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: در این بخشنامه برای اصنافی که از کرونا آسیب دیده اند مهلت پرداخت دو برابری و بخشودگی صد درصدی جرائم در نظر گرفته شده است.

او با بیان این که مودیان باید درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط بدهند گفت: مؤدیان ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط می‌توانند از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول در پاسخ به این نکته که با بخشودگی جرائم، در حق مودیان خوش حساب اجحاف می شود گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی فقط استفاده از جرائم برای بازدارندگی و ترویج تمکین مالیاتی است. به دنبال اخذ جریمه نیستیم بلکه می خواهیم شرایطی فراهم شود تا مودیان مالیاتی اظهارنامه ای بدهند که شفاف باشد و با بانک های اطلاعاتی ما مطابقت داشته باشد تا  بدون بازرسی برگه مالیات برای آنها صادر شود.

برای مودیان مالیاتی خوش حساب هم امتیازات تشویقی در نظر گرفته شود

در ادامه محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی نیز با استقبال از بخشنامه سازمان امور مالیاتی گفت: تمام کسب و کار‌ها آسیب دیده از کرونا در این ده رسته که در بخشنامه آمده نیستند. ما پیشنهاد دادیم  برای واحدهایی که به خاطر کرونا دچار مشکل بودند یا استمهال مالیاتی در نظر گرفته شود و یا در چند ماه سال ۹۹  مالیات از آن ها گرفته نشود چون درآمدی در این مدت نداشته اند.

او با اشاره به بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی گفت: در این نوع بخشنامه‌ها کسب و کار‌ها و مؤدیان خوش حساب که مالیاتشان را به موقع می‌دهند دیده نمی‌شوند و باید خوش حساب‌ها هم  از امتیازات تشویقی برخوردار باشند

تولایی درباره قانون حذف علی الراس از نظام مالیاتی گفت: این قانون بسیار خوبی است و با شبکه های اطلاعاتی که سازمان مالیات در اختیار دارد می تواند این کار را توسعه دهد.

مالیات باید به روز وصول شود

در ادامه محمدرضا جعفریان مشاور عالی امور مالیاتی اتاق اصناف گفت: ما انتظار داریم مالیات به روز و در موعد مقرر وصول شود تا شاهد این تفاوت بین خوش حساب‌ها و بد حساب‌ها نباشیم. هرچند بخشودگی جرائم مالیاتی سبب وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان معوق مالیاتی شد.

او افزود: این بخشودگی جرائم مربوط به سال های پیش می شود و ما امیدوار بودیم این بخشودگی ۳ ماه تمدید شود.

مصلحی گفت: وصول مالیاتی ناشی از بخشودگی جرائم مالیاتی، بودجه ۹۸ را تامین کرد.

مسعود مصلحی مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی در برنامه تیتر امشب در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی تصریح کرد: رییس سازمان مالیاتی سال گذشته بخشنامه ای ابلاغ کرد که به موجب آن اگر مودیان تا پایان مهر اصل مالیات غیر بخشش را پرداخت می کردند صد درصد جرایم دیرکرد آن بخشیده می شد.

او افزود: استقبال خوبی از این بخشنامه صورت گرفت و نتایج خوبی را هم به همراه داشت به طوری که وصول مالیاتی ناشی از این طرح،  بودجه ۹۸ را تامین کرد و مودیان هم رضایتمندی از بخشودگی جرایم داشتند.

مصلحی بیان کرد: سازمان مالیات در تاریخ  ۹۹/۳/۲۰ بخشنامه ای مجدد برای بخشودگی جرایم مالیاتی در شرایط کرونایی کشور داشت که طبق ۳ زمان بندی میزان بخشودگی مالیاتی مشخص شده است.

او افزود: در یک بند از بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی آمده است چنانچه مودیان مالیات خود را تا پایان تیر ۹۹ پرداخت کنند از بخشودگی صد در صدی بهره مند می شوند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: در این بخشنامه برای اصنافی که از کرونا آسیب دیده اند مهلت پرداخت دو برابری و بخشودگی صد درصدی جرائم در نظر گرفته شده است.

او با بیان این که مودیان باید درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط بدهند گفت: مؤدیان ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط می‌توانند از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول در پاسخ به این نکته که با بخشودگی جرائم، در حق مودیان خوش حساب اجحاف می شود گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی فقط استفاده از جرائم برای بازدارندگی و ترویج تمکین مالیاتی است. به دنبال اخذ جریمه نیستیم بلکه می خواهیم شرایطی فراهم شود تا مودیان مالیاتی اظهارنامه ای بدهند که شفاف باشد و با بانک های اطلاعاتی ما مطابقت داشته باشد تا  بدون بازرسی برگه مالیات برای آنها صادر شود.

برای مودیان مالیاتی خوش حساب هم امتیازات تشویقی در نظر گرفته شود

در ادامه محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی نیز با استقبال از بخشنامه سازمان امور مالیاتی گفت: تمام کسب و کار‌ها آسیب دیده از کرونا در این ده رسته که در بخشنامه آمده نیستند. ما پیشنهاد دادیم  برای واحدهایی که به خاطر کرونا دچار مشکل بودند یا استمهال مالیاتی در نظر گرفته شود و یا در چند ماه سال ۹۹  مالیات از آن ها گرفته نشود چون درآمدی در این مدت نداشته اند.

او با اشاره به بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی گفت: در این نوع بخشنامه‌ها کسب و کار‌ها و مؤدیان خوش حساب که مالیاتشان را به موقع می‌دهند دیده نمی‌شوند و باید خوش حساب‌ها هم  از امتیازات تشویقی برخوردار باشند

تولایی درباره قانون حذف علی الراس از نظام مالیاتی گفت: این قانون بسیار خوبی است و با شبکه های اطلاعاتی که سازمان مالیات در اختیار دارد می تواند این کار را توسعه دهد.

مالیات باید به روز وصول شود

در ادامه محمدرضا جعفریان مشاور عالی امور مالیاتی اتاق اصناف گفت: ما انتظار داریم مالیات به روز و در موعد مقرر وصول شود تا شاهد این تفاوت بین خوش حساب‌ها و بد حساب‌ها نباشیم. هرچند بخشودگی جرائم مالیاتی سبب وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان معوق مالیاتی شد.

او افزود: این بخشودگی جرائم مربوط به سال های پیش می شود و ما امیدوار بودیم این بخشودگی ۳ ماه تمدید شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}