پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای فردا دوشنبه دوم تیر، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۸
۰
براساس اعلام آموزش و پرورشی‌ها به منظور جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی که بر اثر تعطیلات پی در پی در طول سال تحصیلی رخ داده است؛ در اقدامی مشترک میان رسانه ملی و آموزش و پرورش برنامه‌های درسی در قالب باکس‌های آموزشی حدود نیم ساعته برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف آموزش داده می‌شود.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم فردا، دوشنبه دوم تیر به قرار زیر است:

مقطع تحصیلی زمان درس
نهم ١١ تا١١:٣٠ ایستگاه مهارت
هفتم ١١:٣٠ تا١٢ قصه و داستان
هشتم ١٢ تا١٢:٣٠ بازی و تفکر 

متوسطه اول (آموزش تکمیلی)

زمان نام درس
٣٠: ١۴ تا ١۵:٠٠ آموزش نحوه ساخت دست سازه ها
١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

متوسطه دوم

مقطع زمان نام درس
دوازدهم ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
دوازدهم ۳۰:١۵تا ١۶:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید