جهانپور در توئیتی مطالعه مدلسازی جدید و افراد درگیر بیماری کرونا را تشریح کرد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۷
۰

کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در توئیت خود نوشت:یک مطالعه مدلسازی ریسک جهانی COVID۱۹ حاکیست بیش از ۱.۷ میلیارد نفر (۲۲ ٪) در جهان در معرض خطر بیماری شدید ناشی از کرونا هستند و افزون بر ۳۴۹ میلیون نفر (۴ ٪) نیاز به بستری پیدا خواهند کرد.

️او افزود: با این برآورد آفریقا و جزایر اقیانوس آرام بیشتردر معرض خطر ویروس کرونا هستند.

جهانپور:بیش از ۱.۷ میلیارد نفر در معرض کرونا هستند
 
جهانپور در توئیتی مطالعه مدلسازی جدید و افراد درگیر بیماری کرونا را تشریح کرد.

کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در توئیت خود نوشت:یک مطالعه مدلسازی ریسک جهانی COVID۱۹ حاکیست بیش از ۱.۷ میلیارد نفر (۲۲ ٪) در جهان در معرض خطر بیماری شدید ناشی از کرونا هستند و افزون بر ۳۴۹ میلیون نفر (۴ ٪) نیاز به بستری پیدا خواهند کرد.

️او افزود: با این برآورد آفریقا و جزایر اقیانوس آرام بیشتردر معرض خطر ویروس کرونا هستند.

جهانپور:بیش از ۱.۷ میلیارد نفر در معرض کرونا هستند
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}