درآمد ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی بورس در ۴ ماه
 دولت می‌توانست بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد مالیاتی کسب کند تا نیازهای دولت، شهرداری و بخش بهداشت و درمان را رفع کند.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳
۰

محمدرضا واعظ مهدوی، تحلیلگر مسایل شهری در گفتگو با شهر، استمرار ارایه خدمات شهرداری‌ها به شهروندان را در گرو ثبات مالی و افزایش درآمدهای این نهاد عنوان کرد و بهترین نوع درآمدهای پایدار را درآمدهای منطبق با مالیات و عوارض نوسازی، کسب و پیشه و سایر فعالیت‌های درآمدزای شهرداری برشمرد.

به گفته او؛ طبیعا شهروندانی که بیشترین استفاده را از امکانات شهر می‌برند، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، مثلا برخی مشاغل در شهر تهران مانند دفاتر معاملات املاک یا نمایشگاه‌های ماشین، مشاغل بسیار پردرآمدی هستند که به اندازه‌ای که درآمد کسب می‌کنند، عوارض شهری پرداخت نمی‌کنند.

واعظ‌ مهدوی با بیان اینکه نظام مالیاتی هم باید به نوعی جهت‌دهی شود که از همه فعالیت‌های درآمدزا در شهر مالیات گرفته شود، معتقد است: از اسفند سال ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در یک رشته شغلی یعنی بورس، درآمد کسب شده که ریالی از این محل مالیات دریافت نشده است، در حالی که مالیات بر درآمد باید برای همه اجرا شود.

این تحلیلگر مسایل شهری، گفت: در صورتی که کمترین میزان پایه مالیاتی در نظر گرفته شود، دولت می‌توانست بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد مالیاتی کسب کند تا نیازهای دولت، شهرداری و بخش بهداشت و درمان را رفع کند. درواقع می‌شد از این راه سهمی هم برای شهرداری تهران به دلیل اینکه این فعالیت اقتصادی در شهر تهران در حال انجام است، در نظر گرفته شود.

درآمد ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی بورس در ۴ ماه
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳
 دولت می‌توانست بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد مالیاتی کسب کند تا نیازهای دولت، شهرداری و بخش بهداشت و درمان را رفع کند.

محمدرضا واعظ مهدوی، تحلیلگر مسایل شهری در گفتگو با شهر، استمرار ارایه خدمات شهرداری‌ها به شهروندان را در گرو ثبات مالی و افزایش درآمدهای این نهاد عنوان کرد و بهترین نوع درآمدهای پایدار را درآمدهای منطبق با مالیات و عوارض نوسازی، کسب و پیشه و سایر فعالیت‌های درآمدزای شهرداری برشمرد.

به گفته او؛ طبیعا شهروندانی که بیشترین استفاده را از امکانات شهر می‌برند، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، مثلا برخی مشاغل در شهر تهران مانند دفاتر معاملات املاک یا نمایشگاه‌های ماشین، مشاغل بسیار پردرآمدی هستند که به اندازه‌ای که درآمد کسب می‌کنند، عوارض شهری پرداخت نمی‌کنند.

واعظ‌ مهدوی با بیان اینکه نظام مالیاتی هم باید به نوعی جهت‌دهی شود که از همه فعالیت‌های درآمدزا در شهر مالیات گرفته شود، معتقد است: از اسفند سال ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در یک رشته شغلی یعنی بورس، درآمد کسب شده که ریالی از این محل مالیات دریافت نشده است، در حالی که مالیات بر درآمد باید برای همه اجرا شود.

این تحلیلگر مسایل شهری، گفت: در صورتی که کمترین میزان پایه مالیاتی در نظر گرفته شود، دولت می‌توانست بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد مالیاتی کسب کند تا نیازهای دولت، شهرداری و بخش بهداشت و درمان را رفع کند. درواقع می‌شد از این راه سهمی هم برای شهرداری تهران به دلیل اینکه این فعالیت اقتصادی در شهر تهران در حال انجام است، در نظر گرفته شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}