پارسینه: وجود این سیستم در کنار یک موتور قدرتمند و آیرودینامیک خوب، یک جنگنده را در مانور پذیری بی رقیب میکند.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۸
۰