نام این نمایشگاه توسط سارا سزه، کوتاه‌تر از یک روز گذاشته شده. این نام از شعری از امیلی دیکینسون به نام «نمی‌توانم برای مرگ توقف کنم» الهام گرفته شده است.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۵
۰

قرار است به زودی در ترمینال B نیویورک یک نمایشگاه عکس بی‌نظیر برگزار شود. این نمایشگاه و گالری عکس، کاری است از عکاسی به نام سارا سزه. او هزاران عکس که از آسمان نیویورک در بازه زمانی صبح تا غروب گرفته شده و طیف رنگی‌ای از آبی روشن تا نارنجی آخر روز را دارند، روی صفحه‌های از آلومینیوم نصب کرده و با آرایه‌ای کروی، در کمار هم چیده است.

هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 

نام این نمایشگاه توسط سارا سزه، کوتاه‌تر از یک روز گذاشته شده. این نام از شعری از امیلی دیکینسون به نام «نمی‌توانم برای مرگ توقف کنم» الهام گرفته شده است.

نام این نمایشگاه توسط سارا سزه، کوتاه‌تر از یک روز گذاشته شده. این نام از شعری از امیلی دیکینسون به نام «نمی‌توانم برای مرگ توقف کنم» الهام گرفته شده است.

قرار است به زودی در ترمینال B نیویورک یک نمایشگاه عکس بی‌نظیر برگزار شود. این نمایشگاه و گالری عکس، کاری است از عکاسی به نام سارا سزه. او هزاران عکس که از آسمان نیویورک در بازه زمانی صبح تا غروب گرفته شده و طیف رنگی‌ای از آبی روشن تا نارنجی آخر روز را دارند، روی صفحه‌های از آلومینیوم نصب کرده و با آرایه‌ای کروی، در کمار هم چیده است.

هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 
هزار عکس از آسمان نیویورک در یک چیدمان بزرگ
 

نام این نمایشگاه توسط سارا سزه، کوتاه‌تر از یک روز گذاشته شده. این نام از شعری از امیلی دیکینسون به نام «نمی‌توانم برای مرگ توقف کنم» الهام گرفته شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}