به گزارش پارسینه مسی و رونالدینیو که سال‌ها با یکدیگر در بارسلونا هم‌بازی بودند، چندی پیش در دیداری ندارکاتی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. قبل از بازی رونالدینیو برای ادای احترام به مسی صحنه جالبی را خلق کرد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۱
۰

به گزارش پارسینه مسی و رونالدینیو که سال‌ها با یکدیگر در بارسلونا هم‌بازی بودند، چندی پیش در دیداری ندارکاتی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. قبل از بازی رونالدینیو برای ادای احترام به مسی صحنه جالبی را خلق کرد.

 

به گزارش پارسینه مسی و رونالدینیو که سال‌ها با یکدیگر در بارسلونا هم‌بازی بودند، چندی پیش در دیداری ندارکاتی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. قبل از بازی رونالدینیو برای ادای احترام به مسی صحنه جالبی را خلق کرد.

به گزارش پارسینه مسی و رونالدینیو که سال‌ها با یکدیگر در بارسلونا هم‌بازی بودند، چندی پیش در دیداری ندارکاتی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. قبل از بازی رونالدینیو برای ادای احترام به مسی صحنه جالبی را خلق کرد.

 

{*ticket:47634*}