شوخی نواک جوکوویچ با یک خبرنگار + فیلم
پارسینه: به گزارش پارسینه؛ نواک جوکوویچ تنیسور شماره دو دنیا پیش از شیوع ویروس کرونا پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود که او در پاسخ به سوال خبرنگاری که با این تعداد قهرمانی چه حسی داری؛ با شوخی جواب او را داد که باعث خنده حاضرین شد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰
۰

به گزارش پارسینه؛ نواک جوکوویچ تنیسور شماره دو دنیا پیش از شیوع ویروس کرونا پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود که او در پاسخ به سوال خبرنگاری که با این تعداد قهرمانی چه حسی داری؛ با شوخی جواب او را داد که باعث خنده حاضرین شد: