شاخص کل بورس درحالی دومین روز هفته را پشت سر گذاشت که با رشد چشمگیر توانست وارد کانال جدید شود.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۲
۱
بورس هفته را با رشد چشمگیر ۴۱ هزار واحدی آغاز کرد و رشد آن تا امروز ادامه داشته است به گونه‌ای که بازار سرمایه در معاملات امروز یکشنبه اول تیر ماه توانست رکورد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به ثبت برساند و شاخص کل رشدی ۳۰ هزار و ۲۰۰ واحدی را تجربه کرد.

افزایش دسته جمعی شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۰۲۰۱ واحد صعود معادل ۲.۳۸ درصد به یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۲۸ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۸۰۰۷ واحد افزایش معادل ۲.۳۸ درصد به ۳۴۴ هزار و ۸۸۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۹۷۱ واحد رشد معادل ۰.۴۸ درصد به ۴۱۱ هزار و ۲۱۴ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۳۰۱ واحد افزایش معادل ۰.۴۸ درصد به ۲۷۱ هزار و ۵۵۳ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۴۷۰۶ واحد افزایش معادل ۲.۰۳ درصد به یک میلیون و ۷۴۷ هزار و ۲۴۵ واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۳۵۵ واحد افزایش معادل ۲.۲۳ درصد به ۹۷۸ هزار ۳۶۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۴۱۵۵ واحد صعود معادل ۲.۶۱ درصد به ۲ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۷۲ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فولاد با ۳۳۵۰ واحد، فارس با ۲۹۹۰ واحد، فملی با ۲۹۲۵ واحد، شستا با ۱۹۶۶ واحد، همراه با ۱۲۹۲ واحد، تاپیکو با ۱۲۱۹ واحد و کچاد با ۱۲۱۵ واحد» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد نماگر صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «فنی مهندسی با ۴۲۳ واحد صعود معادل ۴.۹۱ درصد به ۹ هزار و ۴۶ واحد، حمل و نقل با ۱۸۷۹ واحد افزایش معادل ۴.۴۶ درصد به ۴۳ هزار و ۹۹۱ واحد، ذغالسنگ با ۱۲۳۹ واحد رشد معادل ۴.۴۰ درصد به ۲۹ هزار و ۳۸۴ واحد، کانه فلزی با ۱۲۳۴۴ واحد افزایش معادل ۴.۱۴ درصد به ۳۱۰ هزار و ۳۷۶ واحد، سایر معادن با ۲۶۹۰۵ واحد صعود معادل ۴.۱۳ درصد به ۶۷۸ هزار و ۷۰۹ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۴۱ واحد رشد معادل ۳.۹۸ درصد به یک هزار و ۹۴ واحد، فلزات اساسی با ۳۲۰۱۴ واحد افزایش معادل ۳.۸۸ درصد به ۸۵۷ هزار و ۷۰۷ واحد» رسید.


فرابورس

بازار فرابورس نیز ۲۸۱ واحد رشد کرد و به شاخص کل ۱۴ هزار و ۴۶۱ واحد رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خاهن، دفرا، همراه، غبهنوش، پدرخش، کدما و فملی» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ستران، سصوفی، سقاین، سکرد، فسپا، شلعاب و سفار» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در یک میلیون و ۶۷۴ هزار نوبت معاملاتی، ۱۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۴۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

جزییات معاملات بورس در یک نگاه

شاخص کل بورس وارد کانال جدید شد
شاخص کل بورس وارد کانال جدید شد
 
منبع: ایبنا
شاخص کل بورس درحالی دومین روز هفته را پشت سر گذاشت که با رشد چشمگیر توانست وارد کانال جدید شود.
بورس هفته را با رشد چشمگیر ۴۱ هزار واحدی آغاز کرد و رشد آن تا امروز ادامه داشته است به گونه‌ای که بازار سرمایه در معاملات امروز یکشنبه اول تیر ماه توانست رکورد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به ثبت برساند و شاخص کل رشدی ۳۰ هزار و ۲۰۰ واحدی را تجربه کرد.

افزایش دسته جمعی شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۰۲۰۱ واحد صعود معادل ۲.۳۸ درصد به یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۲۸ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۸۰۰۷ واحد افزایش معادل ۲.۳۸ درصد به ۳۴۴ هزار و ۸۸۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۹۷۱ واحد رشد معادل ۰.۴۸ درصد به ۴۱۱ هزار و ۲۱۴ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۳۰۱ واحد افزایش معادل ۰.۴۸ درصد به ۲۷۱ هزار و ۵۵۳ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۴۷۰۶ واحد افزایش معادل ۲.۰۳ درصد به یک میلیون و ۷۴۷ هزار و ۲۴۵ واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۳۵۵ واحد افزایش معادل ۲.۲۳ درصد به ۹۷۸ هزار ۳۶۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۴۱۵۵ واحد صعود معادل ۲.۶۱ درصد به ۲ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۷۲ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فولاد با ۳۳۵۰ واحد، فارس با ۲۹۹۰ واحد، فملی با ۲۹۲۵ واحد، شستا با ۱۹۶۶ واحد، همراه با ۱۲۹۲ واحد، تاپیکو با ۱۲۱۹ واحد و کچاد با ۱۲۱۵ واحد» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد نماگر صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «فنی مهندسی با ۴۲۳ واحد صعود معادل ۴.۹۱ درصد به ۹ هزار و ۴۶ واحد، حمل و نقل با ۱۸۷۹ واحد افزایش معادل ۴.۴۶ درصد به ۴۳ هزار و ۹۹۱ واحد، ذغالسنگ با ۱۲۳۹ واحد رشد معادل ۴.۴۰ درصد به ۲۹ هزار و ۳۸۴ واحد، کانه فلزی با ۱۲۳۴۴ واحد افزایش معادل ۴.۱۴ درصد به ۳۱۰ هزار و ۳۷۶ واحد، سایر معادن با ۲۶۹۰۵ واحد صعود معادل ۴.۱۳ درصد به ۶۷۸ هزار و ۷۰۹ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۴۱ واحد رشد معادل ۳.۹۸ درصد به یک هزار و ۹۴ واحد، فلزات اساسی با ۳۲۰۱۴ واحد افزایش معادل ۳.۸۸ درصد به ۸۵۷ هزار و ۷۰۷ واحد» رسید.


فرابورس

بازار فرابورس نیز ۲۸۱ واحد رشد کرد و به شاخص کل ۱۴ هزار و ۴۶۱ واحد رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خاهن، دفرا، همراه، غبهنوش، پدرخش، کدما و فملی» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ستران، سصوفی، سقاین، سکرد، فسپا، شلعاب و سفار» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در یک میلیون و ۶۷۴ هزار نوبت معاملاتی، ۱۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۴۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

جزییات معاملات بورس در یک نگاه

شاخص کل بورس وارد کانال جدید شد
شاخص کل بورس وارد کانال جدید شد
 
منبع: ایبنا
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
چه خبر خوبی
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}