دانش زبان انگلیسی بازیگران ایرانی همیشه یک چالش بزرگ برای آنها بوده و ترلان پروانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در گیر و دار سوال‌های مجید صالحی قرار گرفت.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
۰

به گزارش پارسینه؛ دانش زبان انگلیسی بازیگران ایرانی همیشه یک چالش بزرگ برای آنها بوده و ترلان پروانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در گیر و دار سوال‌های مجید صالحی قرار گرفت.

 

دانش زبان انگلیسی بازیگران ایرانی همیشه یک چالش بزرگ برای آنها بوده و ترلان پروانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در گیر و دار سوال‌های مجید صالحی قرار گرفت.

به گزارش پارسینه؛ دانش زبان انگلیسی بازیگران ایرانی همیشه یک چالش بزرگ برای آنها بوده و ترلان پروانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در گیر و دار سوال‌های مجید صالحی قرار گرفت.

 

{*ticket:47634*}