رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین حملات نژادپرستانه علیه عضو مسلمان کنگره خطاب به حامیانش گفت که این سیاستمدار زن می‌خواهد "کشور ما" را شبیه کشور خودش، سومالی کند.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳
۰
 در شرایطی که آمریکا همچنان در تب و تاب اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و خشونت پلیس است، دونالد ترامپ شنبه در اولین گردهمایی خود به حامیانش در تالسا اکلاهاما گفت، ایلهان عمر یک خارجی است که تلاش دارد عقایدش را به آمریکایی‌ها تحمیل کند.

ایلهان عمر، از زنان رنگین‌پوست و مسلمان کنگره آمریکاست که اصلیت او به کشور سومالی بازمی‌گردد و هر از گاهی هدف حملات لفظی ترامپ قرار می‌گیرد.

ترامپ همچنین نام "ایلهان" را هم اشتباه تلفظ کرد و هشدار داد که اگر جو بایدن پیروز انتخابات نوامبر شود، این عضو کنگره به دولت او ملحق می‌شود.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: عمر قصد دارد در دولت بایدن مشارکت کند. آن‌ها این جبهه سوسیالیستی مملو از تنفر ضد آمریکایی را در کانون تصمیم‌گیری برای سرنوشت خانواده شما و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور شما قرار خواهند داد.

او افزود: او تمایل دارد تا دولت کشور ما را درست همانند کشوری کند که از آنجا آمده است؛ سومالی. نه دولت دارد، نه امنیت، نه پلیس، نه هیچ چیز دیگری. فقط هرج و مرج. اکنون هم او به ما می‌گوید چطور کشورمان را اداره کنیم. نه متشکریم!

لفاظی روز شنبه ترامپ علیه عمر هم اولین بار نبود و او پیشتر هم سابقه زخم زبان‌های نژادپرستانه ترامپ را داشته است. ترامپ ژوئیه ۲۰۱۹ خطاب به چهار تن از زنان رنگین‌پوست عضو کنگره موسوم به "جوخه" که شامل ایلهان عمر هم می‌شد، گفت: باید برگردید و به تعمیر کردن مکان‌های کاملا شکست خورده و جرم خیزی که از آن‌ها آمده‌اید، کمک کنید.

چند روز پس از آن، ترامپ این سیاستمدار آمریکایی را به حمایت از القاعده متهم کرد! ترامپ همچنین سال گذشته با انتشار ویدیویی از عمر مدعی شد که او در سالروز حملات ۱۱ سپتامبر شادمانی می‌کند.


رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین حملات نژادپرستانه علیه عضو مسلمان کنگره خطاب به حامیانش گفت که این سیاستمدار زن می‌خواهد "کشور ما" را شبیه کشور خودش، سومالی کند.
 در شرایطی که آمریکا همچنان در تب و تاب اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و خشونت پلیس است، دونالد ترامپ شنبه در اولین گردهمایی خود به حامیانش در تالسا اکلاهاما گفت، ایلهان عمر یک خارجی است که تلاش دارد عقایدش را به آمریکایی‌ها تحمیل کند.

ایلهان عمر، از زنان رنگین‌پوست و مسلمان کنگره آمریکاست که اصلیت او به کشور سومالی بازمی‌گردد و هر از گاهی هدف حملات لفظی ترامپ قرار می‌گیرد.

ترامپ همچنین نام "ایلهان" را هم اشتباه تلفظ کرد و هشدار داد که اگر جو بایدن پیروز انتخابات نوامبر شود، این عضو کنگره به دولت او ملحق می‌شود.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: عمر قصد دارد در دولت بایدن مشارکت کند. آن‌ها این جبهه سوسیالیستی مملو از تنفر ضد آمریکایی را در کانون تصمیم‌گیری برای سرنوشت خانواده شما و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور شما قرار خواهند داد.

او افزود: او تمایل دارد تا دولت کشور ما را درست همانند کشوری کند که از آنجا آمده است؛ سومالی. نه دولت دارد، نه امنیت، نه پلیس، نه هیچ چیز دیگری. فقط هرج و مرج. اکنون هم او به ما می‌گوید چطور کشورمان را اداره کنیم. نه متشکریم!

لفاظی روز شنبه ترامپ علیه عمر هم اولین بار نبود و او پیشتر هم سابقه زخم زبان‌های نژادپرستانه ترامپ را داشته است. ترامپ ژوئیه ۲۰۱۹ خطاب به چهار تن از زنان رنگین‌پوست عضو کنگره موسوم به "جوخه" که شامل ایلهان عمر هم می‌شد، گفت: باید برگردید و به تعمیر کردن مکان‌های کاملا شکست خورده و جرم خیزی که از آن‌ها آمده‌اید، کمک کنید.

چند روز پس از آن، ترامپ این سیاستمدار آمریکایی را به حمایت از القاعده متهم کرد! ترامپ همچنین سال گذشته با انتشار ویدیویی از عمر مدعی شد که او در سالروز حملات ۱۱ سپتامبر شادمانی می‌کند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید