ابتکار عجیب شیرفروش هندوستانی برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از ابتلای به کرونا به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۱
۰
 کشور هند یکی از کشور‌های درگیر با این ویروس به شمار می‌رود. تاکنون در این کشور که دارای جمعیت میلیاردی است بیش از ۳۳۸۰۰۰ نفر به کرونا مبتلا شده اند که نزدیک به ۱۰ هزار نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده اند. دولت هند پس از شیوع کرونا چندین بار قرنطینه‌های سراسری در این کشور اِعمال کرد.


بسیاری از شهروندان این کشور نیز با رعایت قرنطینه، رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و ابتکاراتی جالب تلاش می‌کنند تا به دولتمردان کشورشان در عبور از بحران کرونا کمک کنند، مانند یک شیرفروش محلی. این مرد برای حفظ فاصله خود با مشتریانش لوله‌ای را به موتورسیکلت خود بسته و در حالی که آن‌ها در انتهای لوله و با فاصله‌ای بیش از یک متر ظرف خود را زیر لوله قرار می‌دهند شیر خریداری شده خود را دریافت می‌کنند.


ابتکار عجیب شیرفروش هندوستانی برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از ابتلای به کرونا به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد.
 کشور هند یکی از کشور‌های درگیر با این ویروس به شمار می‌رود. تاکنون در این کشور که دارای جمعیت میلیاردی است بیش از ۳۳۸۰۰۰ نفر به کرونا مبتلا شده اند که نزدیک به ۱۰ هزار نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده اند. دولت هند پس از شیوع کرونا چندین بار قرنطینه‌های سراسری در این کشور اِعمال کرد.


بسیاری از شهروندان این کشور نیز با رعایت قرنطینه، رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و ابتکاراتی جالب تلاش می‌کنند تا به دولتمردان کشورشان در عبور از بحران کرونا کمک کنند، مانند یک شیرفروش محلی. این مرد برای حفظ فاصله خود با مشتریانش لوله‌ای را به موتورسیکلت خود بسته و در حالی که آن‌ها در انتهای لوله و با فاصله‌ای بیش از یک متر ظرف خود را زیر لوله قرار می‌دهند شیر خریداری شده خود را دریافت می‌کنند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}