پارسینه: کمیته ملی المپیک هفته آینده ۲۵ درصد از بودجه همه فدراسیون‌های ورزشی را پرداخت خواهد کرد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۳:۵۴
۰
با دستور سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، هفته آینده ۲۵ درصد از بودجه همه فدراسیون‌های ورزشی پرداخت خواهد شد. این نخستین مرحله از پرداختی کمیته ملی المپیک خواهد بود. این مرحله از پرداختی شامل همه فدراسیون‌ها و نزدیک به ۸ میلیارد تومان است.

کمیته ملی المپیک در تلاش است تا باز هم در هفته‌های آینده مشروط به کمک خزانه پرداختی دیگری را برای فدراسیون‌ها تامین اعتبار کند.

کمیته ملی المپیک در دوران ریاست صالحی امیری هرساله صد درصد بودجه مصوب فدراسیون‌ها را پرداخت کرده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، میزان پرداختی به فدراسیون‌ها در سال ۹۹ بستگی به تخصیص بودجه و واریزی خزانه کل کشور دارد.
منبع: تسنیم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید