هوش خود را با حل کردن این معماها بسنجید
پارسینه: همیشه حل کردن معما با خانواده سرگرم کننده است. بنابراین ، دور هم جمع شوید و معماها را حل کنید و هوش خود را بسنجید.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۰
۰

شما فقط باید در طی یک دقیقه این 10 معما را حل کنید و نتایج را با هم مقایسه کنید. در این مورد خاص ، کیفیت به همان اندازه کمیت مهم است ، به عبارت دیگر ، برنده کسی است که صحیح ترین پاسخ ها را در کمترین زمان می دهد.

در این مطلب برای کاربران خود چندین معمای هوش قرار داده ایم. تایمر خود را آماده کنید و به یاد داشته باشید که فقط یک دقیقه وقت دارید.

1. چند مربع می توانید پیدا کنید؟

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

2- چند عدد پنج ضلعی را می توان پیدا کرد؟

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

3. 3 چوب کبریت را جابجا کنید تا 4 مثلث مساوی بدست آورید.

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

4- با جابجایی 2 چوب کبریت ، 2 راه برای درست کردن یک مربع پیدا کنید.

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

5- چند مربع می توانید پیدا کنید؟

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

6. چند مثلث را می توانید پیدا کنید؟

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

7. چند مربع را می توانید پیدا کنید؟

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

8- چند مثلث را می توان تشخیص داد؟

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

9. چند مربع را می توان دید؟

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

10. برای بدست آوردن 3 مثلث ، 2  چوب کبریت را جابجا کنید.

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ تست هوش :

تست شماره 1)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 2)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 3)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 4)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 5)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 6)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 7)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 8)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 9)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

تست شماره 10)

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

 

منبع: بیتوته

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2