فیلم| موبایل بازی ترامپ در جلسه مقابله با کرونا!
پارسینه: در حالی که صاحبان مشاغل کوچک در حال ارائه گزارش خود در جلسه مقابله با کرونا همه گیری کرونا هستند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مشغول به بازی کردن با موبایل همراه خود است.
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۹
۱

منبع: نور نیوز