۰۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۵
۱
۱- فاصله بين مچ دست تا ارنج برابر با طول کف پا است .

۲- قلب شما روزی ۱۰۱۰۰۰ بار ميتپد.

۳- دهان شما روزی يک ليتر بزاق توليد ميکند .

۴- به طور متوسط هر انسان ميتواند يک دقيقه نفس خود را حبس کند رکورد اين ماده در جهان ۷.۵ دقيقه است.

۵- به طور موسط شما روزی ۵۰۰۰ کلمه صحبت ميکنيد که ۸۰٪ ان با خودتان است. !

۶- در ۱۵۰ سال گذشته ميانگين قد افراد در کشور های صنعتی ۱۰ سانتی متر رشد داشته است .

۷- از دست دادن تنها ۱٪ از اب بدن موجب تشنگی ميشود.

۸- مردان روزی ۴۰ و زنان روزی ۷۰ تار مو از دست ميدهند.

۹- يک انسان ۸ ثانيه بعد از قطع گردن به هوش ميماند.

۱۰- عضله ای که به شما امکان چشمک زدن ميدهد سريع ترين عضله بدن است شما به طور متوسط ۱۵۰۰۰ بار در روز چشمک ميزنيد.زنن دو برابر مردان چشمک ميزنند .!!

۱۱-حدود ۱۳٪ مردم چپ دست هستند . اين رقم در گذشته ۱۱ ٪ بود .

۱۲- ناخن های دست ۴ برابر سريعتر از ناخن های پا رشد ميکنند .

۱۳- حدودا دو سوم وزن بدن از اب تشکيل شده است .۹۲٪ خون ۷۵٪ مغز و۷۵٪عضلات از اب تشکيل شده اند .
50
نظرات
مائده
در مورد 9 من شنیدم 8 دقیقه نَ]8 ثانیه
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو