احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: نسبت شاخص ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به میانگین قیمت مسکن تهران در ۸ ماه گذشته ۳ برابر شده است. به عبارتی دیگر بازده بورس نسبت به مسکن ۳ برابر است.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۴
۰

وی تاکید کرده است: با توجه به این که زمین و مسکن نسبت به بازار سهام دارایی با ارزش‌تر و مهم‌تری در ایران و جهان محسوب می‌شود و رشد ارزش زمین و مسکن کم و بیش از سهام بالاتر است، در نتیجه دو سناریو پیش بینی می‌شود.

اول افزایش قیمت زمین و مسکن و دوم کاهش ارزش سهام. وی پیش بینی کرده است، اما در عمل آن چه اتفاق خواهد افتاد سناریو ترکیبی است:افزایش قیمت زمین و مسکن و همزمان با آن کاهش ارزش سهام که البته به احتمال بیشتر به تدریج اتفاق خواهد افتاد و در کوتاه‌مدت نخواهد بود.

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۴
احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: نسبت شاخص ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به میانگین قیمت مسکن تهران در ۸ ماه گذشته ۳ برابر شده است. به عبارتی دیگر بازده بورس نسبت به مسکن ۳ برابر است.

وی تاکید کرده است: با توجه به این که زمین و مسکن نسبت به بازار سهام دارایی با ارزش‌تر و مهم‌تری در ایران و جهان محسوب می‌شود و رشد ارزش زمین و مسکن کم و بیش از سهام بالاتر است، در نتیجه دو سناریو پیش بینی می‌شود.

اول افزایش قیمت زمین و مسکن و دوم کاهش ارزش سهام. وی پیش بینی کرده است، اما در عمل آن چه اتفاق خواهد افتاد سناریو ترکیبی است:افزایش قیمت زمین و مسکن و همزمان با آن کاهش ارزش سهام که البته به احتمال بیشتر به تدریج اتفاق خواهد افتاد و در کوتاه‌مدت نخواهد بود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}