مردی که با لهجه سعودی از کودک خود کاری می‌خواهد تا با انجام آن توجه همه را در فضای مجازی جلب کند فیلم جنجالی منتشر کرده بود که واکنش‌های تندی دریافت کرد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷
۱

انتشار ویدئویی توسط یک مرد سعودی از فرزند خردسالش موجب خشم کاربران فضای مجازی را برانگیخت، پدر سعودی بی توجه به خطر مار برای پسربچه‌ای که در ویدئو دیده می‌شود با هدف جلب توجه و دریافت بازدید بالا این شرایط را ایجاد کرده بود تا فرزندش با مار زنده بازی کند.

خنده‌های مردی که با لهجه عربستان سعودی صحبت می‌کند نشان می‌دهد که فرد ضبط کننده ویدئو پدر کودک است و از بازی فرزندش با مار زنده احساس خوشحالی می‌کند؛ باورنکردنی‌ترین بخش ویدئو قسمتی است که پدر بی مسئولیت به پسرش می‌گوید مار زنده را گاز بگیرد بخشی از کلیپ که بیشتر خشم کاربران را برانگیخته و جنجال به پا کرد.

بلای زشتی که این مرد بر سر پسر ۲ ساله‌اش آورد+عکس

منبع: برنا

مردی که با لهجه سعودی از کودک خود کاری می‌خواهد تا با انجام آن توجه همه را در فضای مجازی جلب کند فیلم جنجالی منتشر کرده بود که واکنش‌های تندی دریافت کرد.

انتشار ویدئویی توسط یک مرد سعودی از فرزند خردسالش موجب خشم کاربران فضای مجازی را برانگیخت، پدر سعودی بی توجه به خطر مار برای پسربچه‌ای که در ویدئو دیده می‌شود با هدف جلب توجه و دریافت بازدید بالا این شرایط را ایجاد کرده بود تا فرزندش با مار زنده بازی کند.

خنده‌های مردی که با لهجه عربستان سعودی صحبت می‌کند نشان می‌دهد که فرد ضبط کننده ویدئو پدر کودک است و از بازی فرزندش با مار زنده احساس خوشحالی می‌کند؛ باورنکردنی‌ترین بخش ویدئو قسمتی است که پدر بی مسئولیت به پسرش می‌گوید مار زنده را گاز بگیرد بخشی از کلیپ که بیشتر خشم کاربران را برانگیخته و جنجال به پا کرد.

بلای زشتی که این مرد بر سر پسر ۲ ساله‌اش آورد+عکس

منبع: برنا

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
لهجه عربستان سعودی ؟!!! عربهای حاشیه خلیج فارس دارند ،عراق ،اردن ، عربهای ایرانی ،یمنها ،عمانها ،سوریه با یک لهجه صحبت می کنند ،فقط برخی مردم لبنان با لهجه مصری صحبت می کنند . ق رو تلفظ نمی کنند . از حرف ژ استفاده می کنند .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}