مدیرکل بودجه شهرداری تهران خبر داد
تخصیص اعتبارات هزینه ای، مالی و سرمایه ای مستمر سه ماهه نخست امسال در سامانه بودجه و فاینانس بارگذاری شد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۲
۰

روح الله شهیدی پور، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، با اشاره به روند تصویب و اجرای بودجه سال ۹۹ گفت: پس از تصویب بودجه در شورای اسلامی شهر تهران ، برای نخستین بار در سالهای اخیر در اواخر اسفند بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران از سوی شهردار تهران (درتاریخ ۲۶/۱۲/۹۸) و توسط معاون برنامه ریزی (در تاریخ۲۷/۱۲/۹۸) ابلاغ شد.

به گفته او؛ در ۲۳ فروردین ماه امسال به دلیل وضعیت خاص حاکم براقتصاد شهر، کمیته تخصیص، اعتبار تخصیص فروردین ماه را معادل ۹۱۲ میلیارد تومان تعیین کرد. همچنین در این جلسه سقف تخصیص اعتبار سه ماه اول سال ۱۳۹۹ برابرسه هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان تعیین شد و وظیفه تعیین مبلغ تخصیص برعهده کارگروه منابع ومصارف (ذیل کمیته تخصیص) گذاشته شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلسه کار گروه منابع و مصارف برگزار شد و رقم تخصیص معادل سقف مشخص شده در کمیته تخصیص تعیین و بر این اساس در ابتدای خرداد ماه تخصیص اعتبارات سه ماهه اول امسال بازگشایی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، این مقام مسئول ادامه داد: در این مرحله تخصیص سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در خصوص اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای مستمر بازگشایی شده است و پس از اولویت بندی پروژه های سرمایه ای نیز برای بازگشایی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای غیرمستمر، بر اساس اولویت بندی پروژه ها تعیین تکلیف خواهد شد.

به گفته شهیدی پور، پارسال به دلیل مشکلات موجود، تخصیص بودجه سه ماهه اول در تیرماه بازگشایی شد اما امسال با همت و پیگیری مسئولانه همکاران اداره کل برنامه و بودجه، ابلاغ و تخصیص بودجه به موقع صورت گرفت.

تخصیص اعتبارات هزینه ای، مالی و سرمایه ای مستمر سه ماهه نخست امسال در سامانه بودجه و فاینانس بارگذاری شد.

روح الله شهیدی پور، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، با اشاره به روند تصویب و اجرای بودجه سال ۹۹ گفت: پس از تصویب بودجه در شورای اسلامی شهر تهران ، برای نخستین بار در سالهای اخیر در اواخر اسفند بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران از سوی شهردار تهران (درتاریخ ۲۶/۱۲/۹۸) و توسط معاون برنامه ریزی (در تاریخ۲۷/۱۲/۹۸) ابلاغ شد.

به گفته او؛ در ۲۳ فروردین ماه امسال به دلیل وضعیت خاص حاکم براقتصاد شهر، کمیته تخصیص، اعتبار تخصیص فروردین ماه را معادل ۹۱۲ میلیارد تومان تعیین کرد. همچنین در این جلسه سقف تخصیص اعتبار سه ماه اول سال ۱۳۹۹ برابرسه هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان تعیین شد و وظیفه تعیین مبلغ تخصیص برعهده کارگروه منابع ومصارف (ذیل کمیته تخصیص) گذاشته شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلسه کار گروه منابع و مصارف برگزار شد و رقم تخصیص معادل سقف مشخص شده در کمیته تخصیص تعیین و بر این اساس در ابتدای خرداد ماه تخصیص اعتبارات سه ماهه اول امسال بازگشایی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، این مقام مسئول ادامه داد: در این مرحله تخصیص سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در خصوص اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای مستمر بازگشایی شده است و پس از اولویت بندی پروژه های سرمایه ای نیز برای بازگشایی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای غیرمستمر، بر اساس اولویت بندی پروژه ها تعیین تکلیف خواهد شد.

به گفته شهیدی پور، پارسال به دلیل مشکلات موجود، تخصیص بودجه سه ماهه اول در تیرماه بازگشایی شد اما امسال با همت و پیگیری مسئولانه همکاران اداره کل برنامه و بودجه، ابلاغ و تخصیص بودجه به موقع صورت گرفت.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}