مدیر جهاد کشاورزی اسفراین گفت: سه هزار و ۲۰۰ هکتار از کشتزار‌ها و مراتع این شهرستان خراسان شمالی به آفت ملخ آلوده شده که عملیات مبارزه با آن آغاز شده است.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲
۰

فائزه تاج آبادی مناطق آلوده را در سه دهستان بام، دامنکوه و زرق آباد اسفراین عنوان و اظهار کرد: در چند روز گذشته در سطح هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع و مراتع آلوده با آفت ملخ مبارزه شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد مزارع عدس دهستان دامنکوه از ناحیه حمله ملخ‌ها آسیب دیده است، افزود: تلاش شده با سمپاشی، هجوم ملخ‌ها کنترل شده و از گسترش دامنه آلودگی به مزارع و باغ‌های منطقه جلوگیری شود.

تاج آبادی گفت: اکنون ۲ هزار هکتار از مزارع و مراتع دهستان‌های دامنکوه و زرق آباد اسفراین همچنان درگیر هجوم ملخ‌ها هستند.

مدیر جهاد کشاورزی اسفراین، منطقه درپرچین را از دیگر کانون‌های هجوم ملخ ذکر کرد و گفت: به دلیل سردتر بودن آب و هوای این منطقه، هنوز کانون‌های ملخ در این منطقه فعال نشده، ولی پیش بینی می‌شود در ۱۰ روز آینده آلودگی ملخ این منطقه را نیز دربرگیرد.

تاج آبادی گفت: ملخ‌های مهاجم از نوع مراکشی و بومی هستند که تخم‌های آن‌ها در خاک وجود داشته و به دلیل بارندگی‌های سال گذشته و امسال و رطوب موجود در خاک، تخم‌ها باز شده و شروع به فعالیت کرده اند.

وی افزود: تراکم زیاد ملخ و سطح سبز مراتع و مزارع، این شهرستان را به حالت هشدار رسانده است.

وی گفت: با توجه به حجم و وسعت مناطق درگیر مبارزه با ملخ‌ها در شهرستان، کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و ادوات سم پاشی و تانکر‌های آبرسان، انتظار داریم که کشاورزان برای تسریع در عملیات سمپاشی مزارع و مراتع، با در اختیار گذاشتن تراکتور‌های خود جهاد کشاورزی را یاری کنند.

تاج آبادی گفت: طولانی شدن زمان سمپاشی و مبارزه علیه ملخ ها، سبب گسترش کانون ملخ و احتمال هجوم ملخ به دیگر مناطق شهرستان خواهد شد.

شهرستان اسفراین با ۳۵ هزار هکتار عرصه باغی و زراعی در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی اسفراین گفت: سه هزار و ۲۰۰ هکتار از کشتزار‌ها و مراتع این شهرستان خراسان شمالی به آفت ملخ آلوده شده که عملیات مبارزه با آن آغاز شده است.

فائزه تاج آبادی مناطق آلوده را در سه دهستان بام، دامنکوه و زرق آباد اسفراین عنوان و اظهار کرد: در چند روز گذشته در سطح هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع و مراتع آلوده با آفت ملخ مبارزه شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد مزارع عدس دهستان دامنکوه از ناحیه حمله ملخ‌ها آسیب دیده است، افزود: تلاش شده با سمپاشی، هجوم ملخ‌ها کنترل شده و از گسترش دامنه آلودگی به مزارع و باغ‌های منطقه جلوگیری شود.

تاج آبادی گفت: اکنون ۲ هزار هکتار از مزارع و مراتع دهستان‌های دامنکوه و زرق آباد اسفراین همچنان درگیر هجوم ملخ‌ها هستند.

مدیر جهاد کشاورزی اسفراین، منطقه درپرچین را از دیگر کانون‌های هجوم ملخ ذکر کرد و گفت: به دلیل سردتر بودن آب و هوای این منطقه، هنوز کانون‌های ملخ در این منطقه فعال نشده، ولی پیش بینی می‌شود در ۱۰ روز آینده آلودگی ملخ این منطقه را نیز دربرگیرد.

تاج آبادی گفت: ملخ‌های مهاجم از نوع مراکشی و بومی هستند که تخم‌های آن‌ها در خاک وجود داشته و به دلیل بارندگی‌های سال گذشته و امسال و رطوب موجود در خاک، تخم‌ها باز شده و شروع به فعالیت کرده اند.

وی افزود: تراکم زیاد ملخ و سطح سبز مراتع و مزارع، این شهرستان را به حالت هشدار رسانده است.

وی گفت: با توجه به حجم و وسعت مناطق درگیر مبارزه با ملخ‌ها در شهرستان، کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و ادوات سم پاشی و تانکر‌های آبرسان، انتظار داریم که کشاورزان برای تسریع در عملیات سمپاشی مزارع و مراتع، با در اختیار گذاشتن تراکتور‌های خود جهاد کشاورزی را یاری کنند.

تاج آبادی گفت: طولانی شدن زمان سمپاشی و مبارزه علیه ملخ ها، سبب گسترش کانون ملخ و احتمال هجوم ملخ به دیگر مناطق شهرستان خواهد شد.

شهرستان اسفراین با ۳۵ هزار هکتار عرصه باغی و زراعی در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}