آتش سوزي جنگل هاي بلوط رباط ايذه، كه با گذشت دو روز همچنان در آتش می‌سوزند.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۶
۰
آتش سوزي جنگل هاي بلوط رباط ايذه، كه با گذشت دو روز همچنان در آتش می‌سوزند.
{*ticket:47634*}