براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای فردا شنبه ۱۷ خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۷
۰

 براساس اعلام آموزش و پرورشی‌ها به منظور جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی که بر اثر تعطیلات پی در پی در طول سال تحصیلی رخ داده است؛ در اقدامی مشترک میان رسانه ملی و آموزش و پرورش برنامه‌های درسی در قالب باکس‌های آموزشی حدود نیم ساعته برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف آموزش داده می‌شود.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم برای فردا شنبه ۱۷ خرداد به قرار زیر است:

متوسطه اول

مقطع تحصیلی  زمان  درس
نهم ۱۰:۳۰-۱۰:۵۰ مطالعات اجتماعی
هشتم ۱۰:۵۰-۱۱:۱۰ علوم تجربی
هفتم ۱۱:۱۰-۱۱:۳۰ علوم تجربی
نهم ۱۱:۳۰-۱۱:۵۰ ریاضی
نهم ۱۱:۵۰-۱۲:۲۰ علوم
نهم ۱۲:۲۰-۱۲:۵۰ زبان انگلیسی
نهم ۱۳:۰۵-۱۳:۳۵ علوم

متوسطه دوم

مقطع تحصیلی زمان درس
دوازدهم ۱۴:۴۰-۱۵:۱۰ شیمی ٣
دوازدهم ۱۵:۱۰-۱۵:۴۰ فیزیک٣
دوازدهم ۱۵:۴۰-۱۶:۱۰ حسابان٢
دوازدهم ۱۶:۱۰-۱۶:۴۰ علوم و معارف قرآنی٣
دوازدهم ۱۶:۴۰-۱۷:۱۰  دین و زندگی٣
دوازدهم ۱۷:۱۰-۱۷:۴۰ علوم و معارف قرآنی٣

 

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه چهار برای مقطع تحصیلی متوسطه دوم برای فردا (جمعه)۱۶ خرداد به قرار زیر است:

متوسطه دوم:

مقطع تحصیلی زمان درس
دوازدهم ۷-۷:۲۵ استاندارد سالم زیستن - مبحث پایش رشد
دهم ۷:۲۵-۷:۴۵ دانش فنی پایه - مبحث انتقال حرکت بوسیله تسمه
دوازدهم ۷:۴۵-۸:۰۵ ٨:٠۵ تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
دوازدهم ۸:۰۵-٨:٣٠ استاندارد تون آپ موتور خودرو (تنظیم کار موتور)
دوازدهم ۸:۳۰-۹:۰۵  استاندارد تون آپ موتور خودرو (ادامه تنظیم کار موتور)
دوازدهم ۹:۰۵-۹:۴۰ تعمیر رنگ و رنگ کاری مبلمان

 

براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای فردا شنبه ۱۷ خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

 براساس اعلام آموزش و پرورشی‌ها به منظور جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی که بر اثر تعطیلات پی در پی در طول سال تحصیلی رخ داده است؛ در اقدامی مشترک میان رسانه ملی و آموزش و پرورش برنامه‌های درسی در قالب باکس‌های آموزشی حدود نیم ساعته برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف آموزش داده می‌شود.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم برای فردا شنبه ۱۷ خرداد به قرار زیر است:

متوسطه اول

مقطع تحصیلی  زمان  درس
نهم ۱۰:۳۰-۱۰:۵۰ مطالعات اجتماعی
هشتم ۱۰:۵۰-۱۱:۱۰ علوم تجربی
هفتم ۱۱:۱۰-۱۱:۳۰ علوم تجربی
نهم ۱۱:۳۰-۱۱:۵۰ ریاضی
نهم ۱۱:۵۰-۱۲:۲۰ علوم
نهم ۱۲:۲۰-۱۲:۵۰ زبان انگلیسی
نهم ۱۳:۰۵-۱۳:۳۵ علوم

متوسطه دوم

مقطع تحصیلی زمان درس
دوازدهم ۱۴:۴۰-۱۵:۱۰ شیمی ٣
دوازدهم ۱۵:۱۰-۱۵:۴۰ فیزیک٣
دوازدهم ۱۵:۴۰-۱۶:۱۰ حسابان٢
دوازدهم ۱۶:۱۰-۱۶:۴۰ علوم و معارف قرآنی٣
دوازدهم ۱۶:۴۰-۱۷:۱۰  دین و زندگی٣
دوازدهم ۱۷:۱۰-۱۷:۴۰ علوم و معارف قرآنی٣

 

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه چهار برای مقطع تحصیلی متوسطه دوم برای فردا (جمعه)۱۶ خرداد به قرار زیر است:

متوسطه دوم:

مقطع تحصیلی زمان درس
دوازدهم ۷-۷:۲۵ استاندارد سالم زیستن - مبحث پایش رشد
دهم ۷:۲۵-۷:۴۵ دانش فنی پایه - مبحث انتقال حرکت بوسیله تسمه
دوازدهم ۷:۴۵-۸:۰۵ ٨:٠۵ تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
دوازدهم ۸:۰۵-٨:٣٠ استاندارد تون آپ موتور خودرو (تنظیم کار موتور)
دوازدهم ۸:۳۰-۹:۰۵  استاندارد تون آپ موتور خودرو (ادامه تنظیم کار موتور)
دوازدهم ۹:۰۵-۹:۴۰ تعمیر رنگ و رنگ کاری مبلمان

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}