سلیمی:
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس گفت: حوزه گل و گیاه در شهرستان های محلات و دلیجان آسیب جدی دیده است.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۷
۰

علیرضا سلیمی یکی از مهمترین آسب هایی که به شهرستان های محلات و دلیجان در طی ماه های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، حوزه گل و گیاه بود که با توجه به درآمد سرشاری که این حوزه برای استان مرکزی بدست می آورد، شایسته است، دولت با در نظر گرفتن کمک هایی، باعث کاهش خسارات در حوزه شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان مرکزی به ویژه شهرستان های محلات و دلیجان سالانه در فصل بهار، شاهد ورود گردشگران بی شماری به این مناطق بوده و درآمد بسیاری را از حوزه گردشگری نصیب این استان می کند که متاسفانه کاهش مسافرات ها به دلیل شیوع کرونا باعث شد که بسیاری از موقعیت های شغلی که به دلیل حضور گردشگران در این استان ایجاد شده بود، طی ماه های اخیر از دست برود.

وی افزود: متاسفانه شیوع بیماری کرونا تاثیرات مخربی را در صعنت گردشگری استان مرکزی ایجاد کرد و باعث بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان این استان شد، از طرفی کارخانجات دچار ضرر شده و از طرف دیگر مکان های گردشگری استان به دلیل نبود گردشگر، خالی از حضور گردشگران داخلی وخارجی بود؛ چراکه فصل بهار، شهرستان محلات زیباترین گل ها و گیاهان دنیا را در خود جای داده و زیبایی شگفت آوری دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از دولت محترم انتظار می رود که در راستای حمایت از فعالیت های صنعتی و گردشگری، مساعدت هایی را در نظر بگیرد و افرادی که در ماه های اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، شغل یا محل کسب درآمد خود را از دست داده اند را تحت حمایت خود قرار دهد./

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس گفت: حوزه گل و گیاه در شهرستان های محلات و دلیجان آسیب جدی دیده است.

علیرضا سلیمی یکی از مهمترین آسب هایی که به شهرستان های محلات و دلیجان در طی ماه های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، حوزه گل و گیاه بود که با توجه به درآمد سرشاری که این حوزه برای استان مرکزی بدست می آورد، شایسته است، دولت با در نظر گرفتن کمک هایی، باعث کاهش خسارات در حوزه شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان مرکزی به ویژه شهرستان های محلات و دلیجان سالانه در فصل بهار، شاهد ورود گردشگران بی شماری به این مناطق بوده و درآمد بسیاری را از حوزه گردشگری نصیب این استان می کند که متاسفانه کاهش مسافرات ها به دلیل شیوع کرونا باعث شد که بسیاری از موقعیت های شغلی که به دلیل حضور گردشگران در این استان ایجاد شده بود، طی ماه های اخیر از دست برود.

وی افزود: متاسفانه شیوع بیماری کرونا تاثیرات مخربی را در صعنت گردشگری استان مرکزی ایجاد کرد و باعث بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان این استان شد، از طرفی کارخانجات دچار ضرر شده و از طرف دیگر مکان های گردشگری استان به دلیل نبود گردشگر، خالی از حضور گردشگران داخلی وخارجی بود؛ چراکه فصل بهار، شهرستان محلات زیباترین گل ها و گیاهان دنیا را در خود جای داده و زیبایی شگفت آوری دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از دولت محترم انتظار می رود که در راستای حمایت از فعالیت های صنعتی و گردشگری، مساعدت هایی را در نظر بگیرد و افرادی که در ماه های اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، شغل یا محل کسب درآمد خود را از دست داده اند را تحت حمایت خود قرار دهد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}