نمایی از طوفان دیشب در واشنگتن دی‌سی و آذرخشی که به بنای یادبود واشنیگتن زد. بنای یادبود واشنگتن از بناهای مشهور شهر واشینگتن دی سی در آمریکا و نزدیک کاخ سفید است. مقصود از این بنا بزرگداشت جرج واشینگتن می‌باشد.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴
۱
نمایی از طوفان دیشب در واشنگتن دی‌سی و آذرخشی که به بنای یادبود واشنیگتن زد. بنای یادبود واشنگتن از بناهای مشهور شهر واشینگتن دی سی در آمریکا و نزدیک کاخ سفید است. مقصود از این بنا بزرگداشت جرج واشینگتن می‌باشد.
بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
حالا که چی !!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید