ویروس کرونا بعد از گذشت چند ماه از زمان شیوع آن در سراسر جهان همچنان قربانی گرفته و بسیاری از دولت‌ها موفق به مهار این ویروس نشدند.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳
۰
بیماری «کرونا» که تاکنون ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۶۹۹ نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده، سبب رقم خوردن بحران بهداشتی بزرگی شده که پس از درنوردیدن قاره‌های آسیا و اروپا، اکنون به قاره آمریکا رسیده است.

براساس جدیدترین آمارها، ۳۹۳ هزار و ۲۱۲ نفر در سراسر جهان جان خود را به دلیل بیماری کرونا از دست دادند.

شمار بهبودیافته‌های این بیماری نیز به رقم ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۵۹۲ نفر رسیده است.


آمار و ارقام مربوط به بحران کرونا در برخی از کشور‌های جهان به این شرح است:

آمریکا

شمار قربانیان:۱۱۰ هزار و ۱۷۳ نفر
تعداد مبتلایان: یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۱ نفر

برزیل

شمار قربانیان: ۳۴ هزار و ۳۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۶۱۵ هزار و ۸۷۰ نفر

روسیه

شمار قربانیان: ۵ هزار و ۳۸۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۴۴۱ هزار و ۱۰۸ نفر

اسپانیا

شمار قربانیان: ۲۷ هزار و ۱۳۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۸۷ هزار و ۷۴۰ نفر

انگلیس

شمار قربانیان ۳۹: هزار و ۹۰۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۸۱ هزار و ۶۶۱ نفر
ایتالیا

شمار قربانیان: ۳۳ هزار و ۶۸۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۳۴ هزار و ۱۳ نفر


فرانسه

شمار قربانیان: ۲۹ هزار و ۶۵ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۵۲ هزار و ۴۴۴ نفر


آلمان

شمار قربانیان: ۸ هزار و ۷۳۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸۳ هزار و ۹۲۳ نفر

هند

شمار قربانیان: ۶ هزار و ۳۶۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۲۶ هزار و ۷۷۰ نفر


ترکیه

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۶۳۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۶۷ هزار و ۴۱۰ نفر

پرو

شمار قربانیان: ۵ هزار و ۳۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸۳ هزار و ۱۹۸ نفر

چین

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۶۳۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۸۳ هزار و ۲۷ نفر

شیلی

شمار قربانیان: یک هزار و ۳۵۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۱۸ هزار و ۲۹۲ نفر

کانادا

شمار قربانیان: ۷ هزار و ۶۳۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۹۳ هزار و ۷۲۶ نفر

کشور‌های عربی

عربستان

شمار قربانیان: ۶۱۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۹۳ هزار و ۱۵۷ نفر

قطر

شمار قربانیان: ۴۵ نفر
تعداد مبتلایان: ۶۳ هزار و ۷۴۱ نفر

امارات

شمار قربانیان:۲۷۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۷ هزار و ۱۸ نفر

کویت

شمار قربانیان: ۲۳۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۹ هزار و ۹۲۱ نفر

بحرین

شمار قربانیان: ۲۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۳ هزار و ۲۹۶ نفر

کشور‌های آسیایی

پاکستان

شمار قربانیان: یک هزار و ۸۳۸ نفر
تعداد مبتلایان: ۸۹ هزار و ۲۴۹ نفر

ژاپن

شمار قربانیان: ۹۰۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷ هزار و ۱۸ نفر

کره جنوبی

شمار قربانیان: ۲۷۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۱ هزار و ۶۶۸ نفر

افغانستان

شمار قربانیان: ۳۰۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸ هزار و ۵۴ نفر

کشور‌های آفریقایی

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۷۳۲ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۶۹ هزار و ۲۷۷ نفر

اراضی اشغالی

شمار قربانیان: ۲۹۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷ هزار و ۴۹۵ نفر
منبع: میزان
ویروس کرونا بعد از گذشت چند ماه از زمان شیوع آن در سراسر جهان همچنان قربانی گرفته و بسیاری از دولت‌ها موفق به مهار این ویروس نشدند.
بیماری «کرونا» که تاکنون ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۶۹۹ نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده، سبب رقم خوردن بحران بهداشتی بزرگی شده که پس از درنوردیدن قاره‌های آسیا و اروپا، اکنون به قاره آمریکا رسیده است.

براساس جدیدترین آمارها، ۳۹۳ هزار و ۲۱۲ نفر در سراسر جهان جان خود را به دلیل بیماری کرونا از دست دادند.

شمار بهبودیافته‌های این بیماری نیز به رقم ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۵۹۲ نفر رسیده است.


آمار و ارقام مربوط به بحران کرونا در برخی از کشور‌های جهان به این شرح است:

آمریکا

شمار قربانیان:۱۱۰ هزار و ۱۷۳ نفر
تعداد مبتلایان: یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۱ نفر

برزیل

شمار قربانیان: ۳۴ هزار و ۳۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۶۱۵ هزار و ۸۷۰ نفر

روسیه

شمار قربانیان: ۵ هزار و ۳۸۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۴۴۱ هزار و ۱۰۸ نفر

اسپانیا

شمار قربانیان: ۲۷ هزار و ۱۳۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۸۷ هزار و ۷۴۰ نفر

انگلیس

شمار قربانیان ۳۹: هزار و ۹۰۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۸۱ هزار و ۶۶۱ نفر
ایتالیا

شمار قربانیان: ۳۳ هزار و ۶۸۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۳۴ هزار و ۱۳ نفر


فرانسه

شمار قربانیان: ۲۹ هزار و ۶۵ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۵۲ هزار و ۴۴۴ نفر


آلمان

شمار قربانیان: ۸ هزار و ۷۳۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸۳ هزار و ۹۲۳ نفر

هند

شمار قربانیان: ۶ هزار و ۳۶۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۲۶ هزار و ۷۷۰ نفر


ترکیه

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۶۳۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۶۷ هزار و ۴۱۰ نفر

پرو

شمار قربانیان: ۵ هزار و ۳۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸۳ هزار و ۱۹۸ نفر

چین

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۶۳۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۸۳ هزار و ۲۷ نفر

شیلی

شمار قربانیان: یک هزار و ۳۵۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۱۸ هزار و ۲۹۲ نفر

کانادا

شمار قربانیان: ۷ هزار و ۶۳۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۹۳ هزار و ۷۲۶ نفر

کشور‌های عربی

عربستان

شمار قربانیان: ۶۱۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۹۳ هزار و ۱۵۷ نفر

قطر

شمار قربانیان: ۴۵ نفر
تعداد مبتلایان: ۶۳ هزار و ۷۴۱ نفر

امارات

شمار قربانیان:۲۷۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۷ هزار و ۱۸ نفر

کویت

شمار قربانیان: ۲۳۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۹ هزار و ۹۲۱ نفر

بحرین

شمار قربانیان: ۲۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۳ هزار و ۲۹۶ نفر

کشور‌های آسیایی

پاکستان

شمار قربانیان: یک هزار و ۸۳۸ نفر
تعداد مبتلایان: ۸۹ هزار و ۲۴۹ نفر

ژاپن

شمار قربانیان: ۹۰۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷ هزار و ۱۸ نفر

کره جنوبی

شمار قربانیان: ۲۷۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۱ هزار و ۶۶۸ نفر

افغانستان

شمار قربانیان: ۳۰۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸ هزار و ۵۴ نفر

کشور‌های آفریقایی

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۷۳۲ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۶۹ هزار و ۲۷۷ نفر

اراضی اشغالی

شمار قربانیان: ۲۹۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷ هزار و ۴۹۵ نفر
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}