موسوی لارگانی 
عضو هیئت رئیس مجلس گفت: تحول ساختاری مجلس در راستای تقویت نقش نظارت قوه مقننه امری ضروری است.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵
۰

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول خواهی، گفت: امام خمینی (ره) برای پیروزی انقلاب اسلامی تحولی عظیم در جامعه ایرانی ایجاد کرد و پس از آن نیز با استقرار جمهوری اسلامی، این تحول را ادامه داد.

وی افزود: این تحولات در حوزه علمی جایگاه سیاسی ایران در منطقه و جهان بروز و ظهور بیشتری داشت و دشمنان هیچ گاه نمی‌اندیشیدند که ایران به چنین جایگاهی دست پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مخاطب فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص تحول خواهی، ملت ایران و سه قوه بوده اند، تاکید کرد: مجلس یازدهم با ترکیب افراد با تجربه و افراد جوان و فعال می‌تواند پرچمدار این تحول خواهی باشد وگام های اساسی در این زمینه بردارد.

موسوی لارگانی با تاکید بر لزوم تحول ساختارهای مجلس، تصریح کرد: باید نقاط ضعف مجلس آسیب شناسی و برطرف شود. مخصوصاً در مورد جایگاه نظارتی مجلس باید تحولات ساختاری ایجاد شود.

وی تحول ساختاری در تدوین برنامه‌های توسعه را نیز ضروری خواند و گفت: باید در این راستا اقدامات جدی انجام شود

عضو هیئت رئیس مجلس گفت: تحول ساختاری مجلس در راستای تقویت نقش نظارت قوه مقننه امری ضروری است.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول خواهی، گفت: امام خمینی (ره) برای پیروزی انقلاب اسلامی تحولی عظیم در جامعه ایرانی ایجاد کرد و پس از آن نیز با استقرار جمهوری اسلامی، این تحول را ادامه داد.

وی افزود: این تحولات در حوزه علمی جایگاه سیاسی ایران در منطقه و جهان بروز و ظهور بیشتری داشت و دشمنان هیچ گاه نمی‌اندیشیدند که ایران به چنین جایگاهی دست پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مخاطب فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص تحول خواهی، ملت ایران و سه قوه بوده اند، تاکید کرد: مجلس یازدهم با ترکیب افراد با تجربه و افراد جوان و فعال می‌تواند پرچمدار این تحول خواهی باشد وگام های اساسی در این زمینه بردارد.

موسوی لارگانی با تاکید بر لزوم تحول ساختارهای مجلس، تصریح کرد: باید نقاط ضعف مجلس آسیب شناسی و برطرف شود. مخصوصاً در مورد جایگاه نظارتی مجلس باید تحولات ساختاری ایجاد شود.

وی تحول ساختاری در تدوین برنامه‌های توسعه را نیز ضروری خواند و گفت: باید در این راستا اقدامات جدی انجام شود

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}