رصد سنجش آلودگی صوتی
براساس شاخص‌های سنجش آلودگی صوتی، دو محدوده بزرگراه بسیج و ۱۷ شهریور، آلودگی صوتی دارد.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳
۰

 بر اساس شاخص‌های سنجش آلودگی صوتی در حال حاضر 2 محدوده از تهران شامل بزرگراه بسیج و ۱۷ شهریور دارای آلودگی صوتی خطرناک هستند و اکثر مناطق همچون بزرگراه همت، بلوار شهران، حافظ، المپیک، تهرانسر و سعدی دارای آلودگی صوتی آزار دهنده هستند.

به گزارش شهر و به نقل از فارس، ۴ نقطه تهران شامل بزرگراه‌های اشرفی اصفهانی، مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی و بلوار علیمردانیان فاقد آلودگی صوتی هستند.

رصد سنجش آلودگی صوتی
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳
براساس شاخص‌های سنجش آلودگی صوتی، دو محدوده بزرگراه بسیج و ۱۷ شهریور، آلودگی صوتی دارد.

 بر اساس شاخص‌های سنجش آلودگی صوتی در حال حاضر 2 محدوده از تهران شامل بزرگراه بسیج و ۱۷ شهریور دارای آلودگی صوتی خطرناک هستند و اکثر مناطق همچون بزرگراه همت، بلوار شهران، حافظ، المپیک، تهرانسر و سعدی دارای آلودگی صوتی آزار دهنده هستند.

به گزارش شهر و به نقل از فارس، ۴ نقطه تهران شامل بزرگراه‌های اشرفی اصفهانی، مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی و بلوار علیمردانیان فاقد آلودگی صوتی هستند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}