از پادگان ۰۶ تا بوستان ارتش/۱۳
تبدیل ۳۵ هکتار از مساحت پادگان ۰۶ به بوستان، سبب می‌شود تا بزرگترین مشکل شهروندان محله پاسداران که همان کمبود فضای سبز است، حل شود.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۳
۰

بابک فرسوده، عضو شورایاری محله پاسداران- ضرابخانه منطقه چهار شهرداری تهران، توافق میان ارتش و شهرداری درباره پادگان ۰۶ را توافقی برد- برد میان دو طرف عنوان کرد و به شهر گفت: بعد از گذشت بیش از یک دهه بالاخره توافقی انجام شد که سال‌ها خواست و مطالبه ساکنان محله پاسداران بود.

او با بیان اینکه با احداث بوستان ۳۵ هکتاری در این محله، بزرگترین چالش و مشکل شهروندان حل می‌شود، اضافه کرد: مساحت بزرگترین بوستان این محله کمتر از ۵۰۰ متر است و علاوه بر این هیچ گونه امکانات ورزشی، تفریحی مثل سینما کتابخانه یا فرهنگسرا برای ساکنان محله پاسداران وجود ندارد، این در شرایطی است که چیزی نزدیک به ۵۰ درصد منطقه در اختیار پادگان‌ها و وزارت اطلاعات است.

فرسوده ادامه داد: البته احداث بوستان در پاسداران به طور قطع نیازمند طراحی پیوست‌های ترافیکی برای از بین بن بست‌هایی ترافیکی است که وجود دارد.

عضو شورایاری محله پاسداران- ضرابخانه، با اشاره به بناها و ساختمان‌های قدیمی در این پادگان گفت: احتمالا بخشی از این ساختمان‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و بهتر است با بررسی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری تهران، بناهایی که دارای ارزش هستند حفظ شوند و در دسترس شهروندان قرار بگیرد.

تبدیل ۳۵ هکتار از مساحت پادگان ۰۶ به بوستان، سبب می‌شود تا بزرگترین مشکل شهروندان محله پاسداران که همان کمبود فضای سبز است، حل شود.

بابک فرسوده، عضو شورایاری محله پاسداران- ضرابخانه منطقه چهار شهرداری تهران، توافق میان ارتش و شهرداری درباره پادگان ۰۶ را توافقی برد- برد میان دو طرف عنوان کرد و به شهر گفت: بعد از گذشت بیش از یک دهه بالاخره توافقی انجام شد که سال‌ها خواست و مطالبه ساکنان محله پاسداران بود.

او با بیان اینکه با احداث بوستان ۳۵ هکتاری در این محله، بزرگترین چالش و مشکل شهروندان حل می‌شود، اضافه کرد: مساحت بزرگترین بوستان این محله کمتر از ۵۰۰ متر است و علاوه بر این هیچ گونه امکانات ورزشی، تفریحی مثل سینما کتابخانه یا فرهنگسرا برای ساکنان محله پاسداران وجود ندارد، این در شرایطی است که چیزی نزدیک به ۵۰ درصد منطقه در اختیار پادگان‌ها و وزارت اطلاعات است.

فرسوده ادامه داد: البته احداث بوستان در پاسداران به طور قطع نیازمند طراحی پیوست‌های ترافیکی برای از بین بن بست‌هایی ترافیکی است که وجود دارد.

عضو شورایاری محله پاسداران- ضرابخانه، با اشاره به بناها و ساختمان‌های قدیمی در این پادگان گفت: احتمالا بخشی از این ساختمان‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و بهتر است با بررسی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری تهران، بناهایی که دارای ارزش هستند حفظ شوند و در دسترس شهروندان قرار بگیرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}