عضو شورای شهر تهران تأکید کرد؛
صدر اعظم نوری بر ضرورت ایجاد ایستگاه‌های ثابت آتش نشانی در جنگل‌های ملی به منظور اطفای حریق تأکید کرد.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۹
۰

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ، درباره اعزام نیروهای آتش‌نشانی شهرداری تهران به یاسوج جهت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس گفت: همان گونه که می‌دانید ما در شورای شهر تهران مصوبات خوبی را گذراندیم که بر اساس آن سطح آمادگی و تجهیزات اطفای حریق آتش نشانی شهرداری تهران در وضعیت ایده‌آلی قرار گرفت.

او افزود: پیش‌تر شهرداری تهران در زمان سیل نوروز ۹۸ با اعزام نیروهای متخصص آتش‌نشان به استان‌های سیل زده به کمک مدیریت شهرها شتافت و این بار نیز با آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس، شهرداری تهران با اعزام نیروهای متخصص آتش نشان به کهگیلویه و بویراحمد به وظیفه خود عمل کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری تهران می‌توانند در کنار اطفای حریق جنگل‌های زاگرس، آموزش‌های لازم را به نیروهای آتش نشانی سایر شهرها ارائه دهند تا در زمان وقوع این دست حوادث عملکردی مطلوب داشته باشند.

او ادامه داد: ما در شهر تهران به منظور کاهش زمان عملیات اطفای حریق در بوستان‌های جنگلی مانند چیتگر، سرخه حصار و لویزان ایستگاه‌های ثابت آتش نشانی داریم و اجرای این دست از اقدام‌ها در سایر شهرها نیز می‌تواند در زمان بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی زمان ورود به عملیات را کاهش دهد و از نابودی میراث ملی جلوگیری کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: حفظ جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی از واجبات مدیریت شهرهاست و باید در این مسیر تلاش شود و شهروندان هم باید نسبت به حفظ آن اهتمام بالایی داشته باشند.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد؛
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۹
صدر اعظم نوری بر ضرورت ایجاد ایستگاه‌های ثابت آتش نشانی در جنگل‌های ملی به منظور اطفای حریق تأکید کرد.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ، درباره اعزام نیروهای آتش‌نشانی شهرداری تهران به یاسوج جهت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس گفت: همان گونه که می‌دانید ما در شورای شهر تهران مصوبات خوبی را گذراندیم که بر اساس آن سطح آمادگی و تجهیزات اطفای حریق آتش نشانی شهرداری تهران در وضعیت ایده‌آلی قرار گرفت.

او افزود: پیش‌تر شهرداری تهران در زمان سیل نوروز ۹۸ با اعزام نیروهای متخصص آتش‌نشان به استان‌های سیل زده به کمک مدیریت شهرها شتافت و این بار نیز با آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس، شهرداری تهران با اعزام نیروهای متخصص آتش نشان به کهگیلویه و بویراحمد به وظیفه خود عمل کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری تهران می‌توانند در کنار اطفای حریق جنگل‌های زاگرس، آموزش‌های لازم را به نیروهای آتش نشانی سایر شهرها ارائه دهند تا در زمان وقوع این دست حوادث عملکردی مطلوب داشته باشند.

او ادامه داد: ما در شهر تهران به منظور کاهش زمان عملیات اطفای حریق در بوستان‌های جنگلی مانند چیتگر، سرخه حصار و لویزان ایستگاه‌های ثابت آتش نشانی داریم و اجرای این دست از اقدام‌ها در سایر شهرها نیز می‌تواند در زمان بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی زمان ورود به عملیات را کاهش دهد و از نابودی میراث ملی جلوگیری کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: حفظ جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی از واجبات مدیریت شهرهاست و باید در این مسیر تلاش شود و شهروندان هم باید نسبت به حفظ آن اهتمام بالایی داشته باشند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}